Bank of America ออกมาเตือนเรื่องของความเสี่ยงจากสกุลเงินดิจิทัล

คำเตือนล่าสุดจาก Bank of America ธนาคารที่มีสินทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกา ได้เขียนเรื่องของความเสี่ยงประจำปีไว้ได้อย่างน่าสนใจ เพราะว่าในปีนี้มีเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในความเสี่ยงด้วย

ภาพจาก Shutterstock

โดยเอกสารที่ส่งให้ทาง กลต. สหรัฐอเมริกานั้น ทาง Bank of America ได้เขียนในเอกสารซึ่งจะต้องเผยแพร่ให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของทางธนาคารทราบว่าความเสี่ยงในการลงทุนในแต่ละปี ซึ่งเอกสารจะคล้ายๆ กับเอกสาร 56-1 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในเอกสารมีเรื่องของความเสี่ยงจากเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลรวมอยู่ด้วย

ความเสี่ยงของธุรกิจธนาคารก็ขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิตอล

ถ้าหากสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมขึ้นมาอาจทำให้ธุรกิจของธนาคารมีความเสี่ยง เพราะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นการโอนเงินระหว่างประเทศถูกลง ฯลฯ และยังพูดถึงเรื่องของในกรณีของการฟอกเงิน การที่ไล่หาที่มาของเงินได้ยากลำบาก ถ้าสมมติว่าทางหน่วยงานกำกับดูแลต้องให้ทางธนาคารช่วยเหลือขึ้นมา

Bank Of America พยายามเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลน้อยที่สุด

ขณะที่ธนาคารหรือวาณิชธนกิจอื่นๆ พยายามหาเงินจากเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล อย่างเช่น Goldman Sachs เปิดให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลกับลูกค้า แต่ Bank of America พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การห้ามใช้บัตรเครดิตของธนาคารในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หรือแม้แต่ Merrill Lynch ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับบริการหลักทรัพย์ ก็ห้ามไม่ให้ลูกค้าซื้อขาย Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มาFinancial Times, เอกสารของ Bank of America

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ