บังคลาเทศ จุดหมายใหม่แรงงานราคาถูกในเอเชีย เฉลี่ยตก 122 บาทต่อวัน ญี่ปุ่นแห่ไปเปิดโรงงาน

ถ้านับกันตามจำนวน ส่วนใหญ่บริษัทญี่ปุ่นมีโรงงานอยู่ในจีนกับไทยมากที่สุดในเอเชีย แต่ในช่วงหลังมานี้ที่ค่าแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจีน หลายบริษัทต้องหาแรงงานราคาต่ำมาทำงาน และ “บังคลาเทศ” คือคำตอบ

Photo: flickr.com by Alla Sokolova

บังคลาเทศ จุดหมายใหม่ แรงงานราคาถูก ของบริษัทญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งกำลังแห่ไปเปิดโรงงานในบังคลาเทศ เพราะค่าแรงมีราคาต่ำสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์กรการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2008 – 2017 มีบริษัทญี่ปุ่นที่ไปตั้งโรงงานในบังคลาเทศเพิ่มขึ้น 3 เท่า ตอนนี้มีจำนวน 253 แห่ง แต่แม้ว่าจะยังน้อยกว่าจีนกับไทย แต่ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก

Mari Tanaka เจ้าหน้าที่จากองค์กรการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ระบุว่า “บังคลาเทศเป็นประเทศที่รับรู้กันว่ายากจนที่สุดในเอเชีย แถมค่าแรงก็ต่ำกว่าญี่ปุ่นและทุกประเทศในเอเชียตะวันออก นอกจากนั้นยังจ้างแรงงานเด็กจำนวนมากได้อีกด้วย”

ตามข้อมูลแล้ว ในบรรดา 19 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก บังคลาเทศเป็นประเทศที่มีค่าแรงต่ำที่สุด คำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,671 บาทต่อเดือน หรือตกประมาณวันละ 122 บาท และถ้าประกอบกับข้อมูลด้านประชากรของประเทศที่ตอนนี้มีอยู่ 158 ล้านคน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 26 ปีเศษ และเศรษฐกิจดี เพราะ GDP ของประเทศเพิ่ม 2 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ยิ่งดึงดูดให้บริษัทญี่ปุ่น (และในอีกหลายประเทศ) อยากเข้าไปตั้งโรงงาน

บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งที่ได้ไปตั้งโรงงานในบังคลาเทศแล้ว อย่างเช่น Honda Motor, Rohto Pharmaceutical และ Ajinomoto

หรืออย่าง Uniqlo เอง หลังจากที่ค่าแรงญี่ปุ่นสูงขึ้นบวกกับสภาพสังคมผู้สูงอายุในประเทศ ก็ย้ายฐานผลิตไปจีน แต่เมื่อรู้แล้วค่าแรงจีนก็กำลังเพิ่มขึ้นสูง แน่นอนว่า “บังคลาเทศ” จึงเป็นคำตอบ

Photo: flickr.com by lorecorti

ในบรรดา 253 บริษัทที่เข้ามาตั้งในบังคลาเทศ เท่าที่มีข้อมูลคือ เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า 30 แห่ง ผลิตเครื่องหนัง 15 แห่ง โลจิสติกส์ 10 แห่ง และบริษัทให้บริการด้านไอทีอีก 10 แห่ง

ที่มา – Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา