บางกอกโพสต์ ประกาศขายโรงพิมพ์และอาคารสำนักงาน มอง “พนักงาน” คือสินทรัพย์หลัก

บางกอกโพสต์ประกาศขายโรงพิมพ์ และอาคารสำนักงาน ทำให้บริษัทสามารถลดหนี้สินที่มีได้ทันที และทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนได้ในระยะยาว

Bangkok Post บางกอกโพสต์
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. บางกอก โพสต์ (POST) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่าคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัท ขายศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายในย่านบางนา ประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ และขายอาคารสำนักงานคลองเตย และให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานคลองเตยด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม โดยบริษัทมีกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติทำรายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับศูนย์การพิมพ์บางนา มีมูลค่ารวมอยู่ในช่วงราคา 424.3 ถึง 509.5 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • ที่ดิน 261.2 ล้านบาท
  • อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 107.3 ล้านบาท
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ 55.8 ล้านบาท (มูลค่าบังคับขาย – แยกชิ้นส่วน) หรือ 141.0 ล้านบาท (มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน)

อาคารสำนักงานคลองเตย มูลค่ารวม 1,175.0 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • ที่ดิน 859.2 ล้านบาท
  • อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 315.8 ล้านบาท

คิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวม 1,599.3 ถึง 1,684.5 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามราคาประเมิน โดยที่บางกอกโพสต์อาจเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้ลงทุนที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองในด้านราคา

สำหรับวัตถุประสงค์การขายทรัพย์สินของบริษัท เนื่องจากขาดสภาพคล่อง จากผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง

ขณะเดียวกันบริษัทก็มองว่าศูนย์การพิมพ์ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากสามารถว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก ขณะเดียวกันอาคารสำนักงานสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นๆ ได้ ขณะเดียวกันบริษัทมองว่า พนักงานของบริษัทนั้นเป็นสินทรัพย์หลักในการหารายได้ให้กับบริษัท ภายใต้สภาวะสื่อที่เปลี่ยนไปในขณะนี้

หลังจากการขายสินทรัพย์แล้วเสร็จ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลดหนี้สินของบริษัท และมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้นทันที

ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 1,230 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 168 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทในไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 1,325 ล้านบาท

การขายสินทรัพย์ของเครือบางกอกโพสต์อาจไม่ใช่รายแรกของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2560 เครือเนชั่นได้ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทมาแล้วเป็นมูลค่าถึง 1,400 ล้านบาท

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com