แบงก์กรุงเทพรวมสาขากับเพอร์มาตาขึ้นเป็น 1 ใน 10 ธนาคารใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว

แบงก์กรุงเทพได้รวมสาขาในประเทศอินโดนีเซียกับเพอร์มาตา และทำให้กลายเป็น 1 ใน 10 ธนาคารใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพได้ซื้อกิจการของพอร์มาตาในปีที่ผ่านมา

Permata Bank เพอร์มาตาแบงก์
แบงก์เพอร์มาตาซึ่งเป็นหนึ่งกิจการภายใต้ธนาคารกรุงเทพหลังควบรวมกิจการสำเร็จ – ภาพจาก Shutterstock

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้รวมสาขาในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (OJK) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา

การรวมสินทรัพย์และหนี้สินที่มีคุณภาพของสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตาในครั้งนี้จะทำให้สถานะของธนาคารเพอร์มาตาขยับขึ้นเป็นธนาคารขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของอินโดนีเซีย และเมื่อได้รับการยืนยันจาก OJK ธนาคารเพอร์มาตาจะเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม BUKU IV ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระดับสูงสุดจากการจัดระดับโดยธนาคารกลางแห่งอินโดนีเซียตามขนาดของเงินทุน โดยมีเงินทุนรวมกว่า 30 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 63,332 ล้านบาท

สำหรับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียหลังจากการควบรวมสาขาธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเพอร์มาตา จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างหลากหลาย เช่น บริการสำหรับลูกค้าบุคคล บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ชะรีอะฮ์ รวมถึงนวัตกรรมด้านบริการธนาคารดิจิทัล และบริการด้านสินเชื่อในสกุลเงินรูเปียห์

ชาติศิริ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมสาขาของธนาคารกรุงเทพในประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นทีมเดียวกับธนาคารเพอร์มาตา ถือเป็นการรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะธนาคารที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของอินโดนีเซีย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ธนาคารเพอร์มาตาพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวและยามผันผวน

การผนวกสาขาของธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซียเข้ากับธนาคารเพอร์มาตา เป็นแผนการดำเนินการต่อเนื่องหลังจากธนาคารกรุงเทพเข้าซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยธนาคารกรุงเทพได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 98.71% หลังดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของเพอร์มาตาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ ได้เคยกล่าวว่าธนาคารกรุงเทพจะก้าวมาเป็นผู้เล่นสำคัญในอาเซียนหลังจากการควบรวมกิจการของเพอร์มาตาเป็นที่เรียบร้อย และช่วยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกลับมาสูงขึ้นได้อีกครั้ง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ