ธ.กรุงเทพ ปรับเวลาปิดบริการสาขาในเขต กทม. ปริมณฑล-ต่างจังหวัด เป็น 17.00น. มีผล 27 มีนา 

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศ ปรับเวลาปิดให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารกรุงเทพขอแจ้งปรับเวลาปิดทำการเป็นเวลา 17.00 น. มีผล 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ท่านสามารถใช้บริการได้ที่สาขาอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร 1333 หรือ 02 645 5555

ที่มา – ธนาคารกรุงเทพ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา