BAM ซื้อขายวันแรกเท่ากับราคา IPO ผู้บริหารไม่ห่วงหากราคาหุ้นดิ่ง ชี้เป็นหุ้นพื้นฐานดี

หุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการซื้อขายในวันแรก โดยราคาเท่ากับราคา IPO ก่อนเข้าซื้อขาย แต่ผู้บริหารก็ยังยืนยันถึงพื้นฐานของบริษัทว่ามีพื้นฐานดี

BAM เข้าซื้อขายวันแรก

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เข้าซื้อขายวันแรกในวันนี้ โดยปิดตลาดซื้อขายวันแรกนั้นราคาอยู่ที่ 17.50 บาท เท่ากับราคาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนครั้งแรกหรือ IPO ที่ 17.50 บาทต่อหุ้น โดยวันนี้หุ้น BAM มีมูลค่าซื้อขาย 6,064.25 ล้านบาท อย่างไรก็ดีผู้บริหารยังมั่นใจว่าหุ้นของบริษัทยังมีพื้นฐานที่ดี

ในการเปิดตลาดซื้อขายในช่วงเช้านั้นราคาหุ้นได้ขึ้นไปที่ 18.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน ก่อนที่ราคาจะไหลลงมาอยู่ที่ 17.50 บาท โดยที่ทาง ทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวว่ายังมั่นใจในพื้นฐานของบริษัท นอกจากนี้ยังมองว่าหุ้นของบริษัทยังมีการเติบโตตลอด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

สำหรับ BAM นั้น บริษัทได้จัดตั้งขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิ ปี 2540 ที่ก่อให้เกิดหนี้เสียสูงถึง 42% ของหนี้ในระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยจุดประสงค์เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของธนาคาร กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จํากัด (มหาชน)

ต่อมานั้น บริษัทได้ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจให้ครอบคลุม NPLs และ NPAs ของสถาบันการเงินอื่นด้วย จนถึงปัจุจบัน BAM มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากว่า 20 ปี และเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด มีเครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาค

บริษัทนั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ถือหุ้น 41.46% บริษัทหลักทรัพย์ UBS (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น BAM ใ้ห้กับนักลงทุนต่างประเทศ ถือหุ้น 10.69% และ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 1.53%

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com