“บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ” ลงทุน 1,704 ล้านบาทซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยอุตสาหกรรมการบินมีปัญหา และแนวโน้มพลังงานทางเลือกกำลังมาแรง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) จึงลงทุน 1,704 ล้านบาท ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โรงเพื่อขยายพอร์ตพลังงานทดแทน

solar
Solar Farm // ภาพจาก Shutterstock

เพิ่มโอกาสใหม่สร้างรายได้ตามเป้า

ประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) เปิดเผยว่า บริษัทได้อนุมัติให้บริษัทย่อย บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น (BC) เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 บริษัท ซึ่งมีโรงไฟฟ้ารวม 7 โรง โดยเป็นเข้าการซื้อหุ้นสัดส่วน 100% คิดเป็นมูลค่า 1,704 ล้านบาท

สำหรับ 3 บริษัทประกอบด้วย

  • บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 5 โรง กำลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงที่ 1-3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี และโรงที่ 4-5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ 20 ปี
  • บริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 6.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี
  • บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด มีโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 1.1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี

bafs

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ทั้ง 7 โรงมีกำลังการผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีรายได้รวมในปี 2564 ราว 300 ล้านบาท เพราะการซื้อกิจการสามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ปีแรกของการซื้อกิจการ และช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ในอนาคต

นอกจากนี้ BC ยังเตรียมงบลงทุนไว้กว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ทั้งใน และต่างประเทศตลอด 5 ปีข้างหน้า ถือเป็นการทำตามแผนบริษัทแม่ที่ต้องการลงทุน หรือร่วมลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

สรุป

ถือเป็นการเดินหน้าธุรกิจให้มีมากกว่าแค่เชื้อเพลิงการบินที่ปัจจุบัน COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมนี้มีปัญหา และคาดว่ากว่าจะฟื้นตัวกลับมาต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นการมีธุรกิจอื่นๆ ที่มารองรับความเสี่ยง และสามารถขยายการเติบโตในอนาคตได้น่าจะดีกว่า

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา