บ้านดีมีดาวน์ เริ่มลงทะเบียนวันนี้วันแรก ลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาทต่อราย 1 แสนคน

กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” วันที่ 11 ธันวาคมนี้เป็นวันแรก ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00น. ถึง 18.00น. ทั้งหมด 100,000 สิทธิ

บ้านดีมีดาวน์ ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

โครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการที่รัฐต้องการช่วยลดภาระให้คนอยากมีบ้าน 50,000 บาทต่อรายแก่ประชาชน 100,000 รายแรก

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีตัวตนตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
 • อยู่ในระบบฐานภาษี
 • มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน 
 • หรือมีรายได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
 • ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการและได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่าง 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม 2563
 • เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่ refinance)
 • การขอสินเชื่อต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี 
 • ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น 
ภาพจาก Pixabay

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ

 • เป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันจากระบบกระทรวงการคลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
 • ผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน มีข้อพิจารณา ดังนี้ 
  • โครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
  • ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
  • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 1 แสนราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน
ขั้นตอนการรับสิทธิบ้านดีมีดาวน์ ภาพจาก www.บ้านดีมีดาวน์.com

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 • ลงทะเบียนวันที่ 11 ธันวาคม 2562-31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น. ถึง 18.00น.
 • ได้รับ E-mail แจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน
 • สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงินและแจ้งผลการตรวจสอบ
 • ธอส. ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก 
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว 

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าว “โครงการบ้านดีมีดาวน์เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ” 

“ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้ เช่น การลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละ 0.01% และสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส.”

การดำเนินโครงการบ้านดีมีดาวน์ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวต่อไป

บ้านดีมีดาวน์ ภาพจาก Pixabay

ช็ครายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 16. ธนาคารออมสิน
 17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-111-1144 หรือเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, บ้านดีมีดาวน์ 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา