หนุนสตาร์ทอัพเริ่มธุรกิจง่ายขึ้น AWS Free Tier เพิ่มบริการ AI, Machine Learning และ IoT

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจต้องใช้ต้นทุน Amazon Web Service หรือ AWS เลยจัดการเพิ่มบริการใหม่ใน AWS Free Tier เพื่อให้สตาร์ทอัพและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SME เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนด้านไอทีที่อาจมีราคาสูง

ผู้ที่สนใจการพัฒนาบริการ หรือธุรกิจที่ต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ สามารถใช้ AWS Free Tier เพื่อทดลองใช้บริการเพื่อการพัฒนาบริการด้าน AI ได้ฟรีผ่าน 3 บริการหลัก ได้แก่

Amazon Rekognition บริการตรวจหา Deep learning-based image recognition service ให้การค้นหาสูงถึง 5,000 ภาพฟรีต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

Amazon Polly ให้บริการแปลงตัวหนังสือเป็นเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ (Text-to-Lifelike Speech) ฟรี 5 ล้านตัวอักษรต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

Amazon Lex การสั่งงานด้วยเสียง ที่มีความสามารถในการเข้าใจเสียงที่เป็นธรรมชาติ นักพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างแชทบอท (Chatbots) ได้สูงถึง 10,000 text requests ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

ด้านการพัฒนา IoT ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม AWS Free Tier ได้เพิ่ม 2 บริการหลัก ได้แก่

AWS IoT ให้บริการในการเชื่อมโยงอุปกรณ์สู่คลาวด์ พร้อมการส่งข้อความ (message) ระหว่างกันถึง 250,000 ข้อความต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

AWS Greengrass บริการซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมวลผล ส่งข้อความ การทำ data caching และความสามารถในการซิงค์ข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ทีเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ด้วย AWS Greengrass อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันจะสามารถใช้ AWS Lambda ได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย ถึงแม้ในขณะที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้ 3 ชิ้น ฟรี เป็นเวลา 1 ปี

 

สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถสมัครใช้บริการได้ทันที

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments