Apple เริ่มใช้มาตรการ ‘นับวันเข้าทำงาน’ ให้พนักงานเข้าออฟฟิศ อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์

หลังจากช่วงที่โลกต้องเผชิญกับ COVID-19 ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงชีวิตการทำงานด้วยเช่นกัน ออฟฟิศหลายแห่งเริ่มใช้มาตรการที่ช่วยเพิ่มระยะห่างทางสังคม หนึ่งในนั้น คือบริษัท Apple ที่เริ่มนโยบาย remote work ตั้งแต่ช่วงเกิดโรคระบาดใหม่ๆ

จนกระทั่งในช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึงขยับมาเป็นนโยบายการทำงานแบบ hybrid ที่ให้พนักงานเข้าออฟฟิศ 1 วันต่อสัปดาห์ และขยับมาเป็น 2 วันต่อสัปดาห์ตามลำดับ

ล่าสุด Zoë Schiffer จาก Platformer เปิดเผยว่า นโยบายการทำงานแบบ hybrid ของ Apple ได้เพิ่มวันเข้าออฟฟิศมาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ โดยจะมีการเก็บสถิติวันเข้าทำงานและมีการตักเตือนอย่างเคร่งครัด หากพนักงานเข้าทำงานไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด 

พนักงานบางส่วนได้เปิดเผยอีกว่า หากไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่การเลิกจ้างได้เลย ถึงอย่างนั้น เราก็ยังไม่เห็นนโยบายนี้ในนโยบายหลักขององค์กร

นั่นหมายความว่า Apple กำลังใช้ไม้แข็งกับพนักงานที่ไม่ยอมปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร โดยเฉพาะด้านการเข้าทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อให้พนักงานที่กลับเข้ามาทำงาน ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการสื่อสาร หรืออย่างน้อยก็อยู่ในสายตาขององค์กรนั่นเอง ต้องรอดูกันว่า นโยบายนี้ของ Apple จะมีการขยับขยายเป็นนโยบายที่จริงจังในอนาคต หรือจะมีนโยบายใหม่ออกมาให้เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนั้น

อ้างอิง

https://9to5mac.com/2023/03/22/apple-remote-work-policies-monitoring/ 

https://wccftech.com/apple-tracking-employee-attendance-through-badge-records/ 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา