Apple ใจดี จ่ายเงินให้พนักงานลางานไปฉีดวัคซีนโควิด ถ้าฉีดแล้วแพ้ ก็ลางานได้ไม่หักเงิน

Apple ใจดี จ่ายเงินให้พนักงานลางานไปฉีดวัคซีนโควิด-19 แถมถ้าแพ้วัคซีนก็ลางานได้แบบยังจ่ายเงินเดือน แม้ Apple จะไม่มีนโยบายหาวัคซีนมาฉีดให้พนักงานเองก็ตาม

ในบางประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อย 1 โดส กว่า 96 ล้านคน และผู้ที่ฉีดครบ 2 โดสแล้ว 53.4 ล้านคน คิดเป็น 28.9% และ 16.1% ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (ข้อมูลจาก CDC)

บริษัทเอกชนหลายๆ แห่ง มีนโยบายในการสนับสนุนให้พนักงานของตัวเองได้รับวัคซีนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง Apple ก็เป็นอีกบริษัทเช่นกัน ที่ออกนโยบายสนับสนุนให้พนักงานไปฉีดวัคซีน

Apple จ่ายเงินให้พนักงานลางานไปฉีดวัคซีนโควิด-19

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Apple จะจ่ายเงินพิเศษให้พนักงาน หากพนักงานลางานไปฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือหากพนักงานเกิดอาการเจ็บป่วย หรือแพ้วัคซีนก็สามารถลางานได้ โดย Apple จะยังจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติ ไม่มีการหักเงินเดือนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม แม้ Apple มีแผนที่จะจ่ายเงินพิเศษให้พนักงานเพื่อกระตุ้นให้พนักงานไปฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ Apple ก็ไม่ได้มีการจัดเตรียมวัคซีนให้กับพนักงานของตัวเองเหมือนบางบริษัท เช่น Amazon ที่ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา โดยจะฉีดวัคซีนให้กับพนักงานด่านหน้า เช่น พนักงานส่งของ และพนักงานจัดการคลังสินค้า รวมถึงให้เงินสนับสนุนจำนวน 80 ดอลลาร์สหรัฐ แก่พนักงานที่ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ด้วยตัวเอง

สำหรับแผนการทำงานของ Apple ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด มีพนักงานทำงานที่สำนักงานเพียง 15% และ Tim Cook CEO ของ Apple แจ้งพนักงานในการประชุม Town Hall เมื่อปลายปี 2020 ว่า จะมีการประกาศให้พนักงานกลับเข้าไปทำงานในสำนักงานตามเดิม แต่ยังไม่ได้มีการระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน แต่คาดการณ์ว่าพนักงานน่าจะกลับเข้าไปทำงานที่สำนักงานได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

ที่มา – Bloomberg, Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา