AP Academy Lab ศูนย์เรียนรู้ครบวงจร สร้างบุคลากรด้านอสังหาฯ

การพัฒนาวงการธุรกิจ การปรับเปลี่ยนองค์กร ปัจจัยสำคัญคือเรื่อง “คน” ที่ต้องมีความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา สุดท้ายองค์กรจะอยู่ Transform ตัวเองได้หรือไม่อยู่ที่ คน เป็นหัวใจสำคัญ

AP มองเห็นความสำคัญนี้ เลยจัดงบ 70 ล้านบาทเปิด AP Academy Lab เป็นห้องแล็บเพื่อเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วย 3 แนวคิดหลักในการสร้างบุคลากรให้กับวงการอสังหาฯ ประกอบด้วย

1. Experiential Learning การเรียนรู้ มุ่งสู่การลงมือทำจริง ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ AP ถือเป็นรายแรกของวงการที่ยกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอสังหาฯ มาไว้ในที่แห่งเดียว

2. Digital Education การเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ให้ก้าวทันโลก Digital และเด็ก Gen C ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชม.

3. Knowledge Transformation การส่งต่อองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆ ยกระดับคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

จัดพื้นที่ 4 ส่วนรับการเรียนรู้ใหม่

ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการ AP Academy บอกว่า AP ได้ยกระดับความเข้มข้นของสถาบันให้ทันกับยุคสมัย โดยได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 70 ล้านบาทในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือการเรียนการสอนด้านอสังหาริมทรัพย์

AP Academy Lab ตั้งอยู่บนพื้นที่ 800 ตารางเมตร บนชั้น 31 ของอาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง แจ๊ค ปิตุพงษ์ เชาวกุล แห่ง Supermachine Studio สตูดิโอออกแบบไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับสากล ร่วมกับทีม AP Design Lab

ตัวสถาบันแบ่งเป็น 4 ส่วน 1. AP HOME LAB คือ พื้นที่จำลององค์ประกอบของบ้าน จากฝีมือการออกแบบที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความอยากเรียนรู้ ฉีกกฏเกณฑ์ในการสร้างบ้านแบบเดิมๆ 2. COLLABORATION SPACE พื้นที่ในการแชร์ความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 3. PLAY SPACE มุมพักผ่อนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ 4. AP AUDITORIUM โซนสำหรับงานอบรมสัมมนาที่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน AP ทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างให้เกิดการลงมือทำจริงในทุกๆ ขั้นตอน

เชื่อมต่อการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ จับมือพันธมิตรพัฒนาโปรแกรมต่างประเทศ

นอกจากเรื่องของพื้นที่แล้ว AP Academy ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ เช่น Workplace by Facebook การสร้างสังคม AP ผ่านโซเชียลมีเดีย การทำ AP Learning Application ที่จะเปลี่ยนการอบรม และทดสอบไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาผสมกับการสอน

อีกทั้งได้มีความร่วมมือจากพันธมิตร เช่น มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป สนับสนุนในโปรแกรม AP OPEN HOUSE ปี 2 พานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน โดย Theme ในปีนี้คือ Digital for Future Living ไปเรียนรู้การผสานเทคโนโลยีเข้ากับการอยู่อาศัยในอนาคต หรือพันธมิตรจากประเทศอิตาลีในการร่วมจัดงานสัมมนาเชิงดีไซน์ AP Symposium

ปีนี้ มีนิสิตนักศึกษา 50 คนเข้าฝึกงานหลักสูตรเจาะลึกความเข้มข้นเป็นเวลา 2 เดือนกับ AP เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ได้เพิ่มหลักสูตรใหม่ด้าน Marketing and Sales เพิ่มเติมจากหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เน้นการฝึกจริง ทำจริงด้วย

สรุป

AP Academy มีทั้งหลักสูตรพัฒนาบุคลการภายใน (Internal Programme) เน้นพัฒนาทีมผู้ควบคุม และบริหารการก่อสร้าง ให้สามารถตอบคำถามเบื้องต้นของลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว และหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก (External Programme) เน้นเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนภายนอกในสายงานอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลทั่วไป ขณะที่คู่แข่งในตลาดเน้นพัฒนาด้านสตาร์ทอัพ AP เน้นพัฒนาเรื่องคน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments