AOT เดินหน้ากลยุทธ์ AOT Digital Airports ยกระดับสนามบินสู่ยุคดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ไม่เว้นแต่สนามบินที่ต้องลงทุนเรื่องดิจิทัล จึงไม่แปลกที่ AOT หรือบมจ.ท่าอากาศยานไทย ต้องเปิดตัวกลยุทธ์ AOT Digital Airports เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้มากกว่าเดิม

aot
นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT)

ร่วมหลายภาคส่วนยกระดับสนามบิน

Digital Platform เป็นเรื่องที่ AOT ลงทุนมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ แต่เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานสนามบินในเครือ AOT มากขึ้น การเดินหน้ากลยุทธ์ AOT Digital Airports ก็จำเป็น

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เล่าให้ฟังว่า Digital Platform คือเรื่องจำเป็นในปัจจุบัน ดังนั้นกลยุทธ์การเดินหน้า AOT Digital Airports: สนามบินมีชีวิต จึงเป็นเรื่องที่บริษัทต้องลงทุนเต็มที่ เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

สนามบินสุวรรณภูมิ
พาร์ทเนอร์ต่างๆ ที่มาร่วมมือกับ AOT

แต่การจะเดินหน้า AOT Digital Airports นั้นจะทำคนเดียวก็ไม่ได้ ทำให้ AOT ร่วมมือกับพันธมิตรจำนวนมาก เช่น บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด, บมจ.เมืองไทยประกันภัย และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Digital Platform ให้สูงที่สุด

เดินหน้าดิจิทัลในหลายแง่มุม

เบื้องต้น AOT จะยกระดับสนามบินสู่ Digital Platform ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นสำหรับให้ผู้โดยสารใช้งาน มีฟังก์ชั่นประกอบด้วย

  • Flight Information ที่ช่วยดูข้อมูลเที่ยวบิน, เคาน์เตอร์เช็คอิน และสัมภาระ
  • Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะที่ช่วยนำทางภายในสนามบิน
  • Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะ และการเดินทางภายในท่าอากาศยาน
  • Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน
  • Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
  • Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน
  • Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
  • Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น

“Digital Platform นี้จะครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT โดยในช่วงแรกจะนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคตจะเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก และการมีข้อมูลดิจิทัลเหล่านี้ก็ช่วยยกระดับงานบริการกับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นิตินัย กล่าว

เพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตยั่งยืน

ทั้งนี้การลงทุนทำ AOT Digital Airports: สนามบินมีชีวิต ช่วยให้ AOT สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสนามบินมากกว่าเดิม ทั้งยังทำให้ผู้โดยสารใช้งานสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกกว่าเดิมด้วย

สรุป

AOT เป็นอีกธุรกิจสนามบินที่มีการปรับตัวเรื่องดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการลงทุนแบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ดังนั้นต้องจับตาดูความสำเร็จของ AOT ในครั้งนี้จะช่วยเหลือให้ AOT เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัลจริงหรือไม่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา