อนันดา จับมือ SCB จัด SingularityU Thailand Summit 2018 มองอนาคต AI ในอาเซียน

SingularityU Thailand Summit 2018 งานสัมมนาระดับโลกที่จะมองถึงอนาคต AI ที่กลายเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนโลก ซึ่ง อนันดา และ SCB กำลังจะจัดขึ้น โดยมองว่า 5 ปีต่อจากนี้ AI จะขยายขอบเขตสู่ 3 ธุรกิจสำคัญ​ได้แก่ สุขภาพ,​ การขนส่ง และ การเกษตร

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ เราจะพบว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีผลกระทบในด้านต่างๆ ของการดำเนินชีวิต ไปจนถึงการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงเทคโนโลยีโลกเสมือน (AR และ VR)

ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เรียนรู้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าน่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่เติบโตไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยี แต่เราควรจะต้องเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ไวก่อนใคร

“จริงอยู่ว่า AI จะเข้ามาทำให้คนจำนวนหนึ่งตกงานแน่ๆ แต่ก็สร้างงานเพิ่มขึ้นด้วยในเวลาเดียวกัน ประเด็นสำคัญคือ ต้องรู้จัก ต้องปรับตัว และใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องเข้าใจว่า AI ทำอะไรได้บ้าง”

อนาคตของ AI กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด บอกว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดและจะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจไปจากเดิม มีแนวโน้มชัดเจนที่ AI จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SCB Abacus มองว่า ปัจจัยที่เร่งให้บทบาทของ AI มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จำนวนข้อมูลอย่าง Big Data ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อรวมกับการวิเคราะห์แบบลงลึกมากขึ้น จะนำมาสู่ Machine Learning ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ปลายทางของการให้บริการหรือการพัฒนา AI ในรูปแบบต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้ AI จึงเป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องกล่าวถึงเพื่อให้ทุกๆ ฝ่าย ได้รู้จักและเข้าใจถึงอนาคตของ AI ที่จะมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อ “AI and The Future of SEA” ภายในงานสัมมนาระดับโลก SingularityU Thailand Summit 2018 โดยจะครอบคลุม 5 หัวข้อประเด็นหลัก

  1. ผลกระทบของ AI และ Robotics ที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใน 5 ปีข้างหน้า
  2. ผลกระทบของเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีต่อระบบแรงงาน
  3. ศักยภาพของ AI ในการแสดงความสามารถด้านความเข้าใจความรู้สึกและภาวะอารมณ์
  4. การป้อนโปรแกรมด้านจริยธรรมเข้าสู่ AI
  5. การปกป้องระบบ AI จากการโจรกรรม

AI ยังไม่ฉลาดพอที่จะทำได้ทุกอย่างในเวลานี้

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ต้องตระหนักถึงข้อจำกัด การตีกรอบปัญหาเชิงธุรกิจให้เป็นปัญหาด้าน data science และการมีข้อมูลขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้ระบบ Machine Learning เรียนรู้ได้เองนั้น เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงประเด็นความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังเช่นในยุโรปที่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายด้านข้อมูล หรือที่เรียกว่า GDPR เมื่อเดือนพ..ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเห็นภูมิภาคอื่นๆ ทยอยออกมาตรการทางกฎหมายที่คล้ายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

สุทธาภา บอกว่า เทคโนโลยี AI นั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล หากเรามีความเข้าใจและเลือกใช้ได้เหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ท้ายที่สุดแล้ว เราเชื่อว่า มนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการคอยดูแลเพื่อให้ AI หรือ Robotics ต่างๆ ทำงานได้อย่างถูกต้องและปกป้องจากการถูกเจาะเข้าระบบ

สำหรับงานสัมมนา SingularityU Thailand Summit 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 โรงแรม InterContinental Bangkok โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงกว้างด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดพื้นฐาน ซึ่งผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ SingularityU Thailand Summit 2018

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา