ANA เตรียมปรับโครงสร้าง ปลดพนักงาน 3,500 คน ส่งพนักงานไปบริษัทอื่นชั่วคราว อาจหาเงินทุนเพิ่มเติม

ANA สายการบินในญี่ปุ่น ได้เตรียมที่จะปรับโครงสร้างองค์กรอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดพนักงานบางส่วน รวมไปถึงการส่งพนักงานไปทำงานที่บริษัทอื่นชั่วคราว เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้มากที่สุด

ANA All Nippon Airways ออล นิปปอน แอร์เวย์ เอเอ็นเอ
ภาพจาก Shutterstock

All Nippon Airways หรือ ANA สายการบินใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ได้เตรียมที่จะปรับโครงสร้างของสายการบินครั้งใหญ่ หลังจากสายการบินได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้สายการบินเองได้มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน โดยแผนการครั้งนี้มีทั้งการปลดพนักงานบางส่วนออก การส่งพนักงานบางส่วนไปทำงานชั่วคราวที่บริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการเพิ่มทุนครั้งใหม่ด้วย

สำหรับ ANA มีพนักงานของสายการบินกว่า 43,500 ราย โดยพนักงานที่จะโดนปลดมีอยู่ราวๆ 3,500 ราย คาดว่าการปลดพนักงานจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2023 นอกจากนี้สายการบินเองยังยกเลิกการรับสมัครพนักงานในช่วงนี้ รวมไปถึงการสมัครใจลาออก

ความต้องการเที่ยวบินที่ยังคงต่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID-19 ทำให้ ANA เองเตรียมที่จะหาทางลดพนักงานบางส่วน โดยการโอนย้ายพนักงานของ ANA ไปทำงานชั่วคราวที่บริษัทอื่นๆ อย่าง Toyota หรือผู้ผลิตรถยนต์
รายอื่นๆ ของญี่ปุ่น

ไม่เพียงแค่นั้นสายการบินอาจต้องขายเครื่องบินบางส่วนออกมาแล้วเช่ากลับ เพื่อระดมเงินสดด้วย โดยคาดว่าสายการบินอาจต้องขายเครื่องบินที่มีอยู่ในฝูงบินถึง 30 ลำ คาดว่าสายการบินจะขายเครื่องบินที่กินเชื้อเพลิง และต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสูง

ขณะเดียวกัน Yasuhito Tsuchiya นักวิเคราะห์จาก Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ได้วิเคราะห์ว่า ANA อาจต้องการเม็ดเงินเพื่อเพิ่มทุนให้กับสายการบิน ถ้าหากสายการบินรายงานผลประกอบการขาดทุนที่สูง โดยคาดว่าผลประกอบการของสายการบินอาจขาดทุนได้มากถึง 5 แสนล้านเยน

ในช่วงที่ผ่านมาสายการบินต่างต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤติ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบินอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลดพนักงาน การขายเครื่องบินจำนวนหนึ่งออกมาแล้วเช่ากลับ การปรับรูปแบบธุรกิจต่างๆ เช่น การขายอาหาร รวมไปถึงการหาผู้สนใจที่จะลงทุนสายการบิน หลังจากสายการบินต้องใช้เงินจำนวนมากจากค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่กลับไม่สามารถนำเครื่องบินขึ้นบินได้ตามเท่าเดิม

ที่มา – Daily Express, Simple Flying

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ