Johnson & Johnson ถึงลาวแล้วกว่า 1 ล้านโดส: วัคซีนที่สหรัฐอเมริกาบริจาคผ่าน Covax

ในที่สุดวัคซีน Johnson & Johnson ที่สหรัฐอเมริกาบริจาคผ่านโครงการ Covax ให้ลาว ก็ส่งตรงถึงลาวแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคทำให้การขนส่งล่าช้าไป 1 วัน

โครงการ Covax เป็นพันธมิตรร่วมกับ CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือกับโรคระบาด), GAVI (พันธมิตรวัคซีน) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับ Unicef ที่ถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการจัดส่งวัคซีนให้แก่ประเทศที่เข้าโครงการนี้

โดยวัคซีน Johnson & Johnson ที่เพิ่งขนส่งถึงลาวนี้มีปริมาณ 1,008,000 โดส ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามบริจาคของสหรัฐอเมริกาเพื่อหยุดโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของลาวที่ต้องการฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของจำนวนประชากร (ลาวมีจำนวนประชากรประมาณ 7.169 ล้านคน) ภายในสิ้นปี 2021 นี้ ซึ่งการบริจาควัคซีนให้ลาวกว่า 1 ล้านโดสนี้เป็นการบริจาคโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อประเทศลาว รัฐบาลลาวจะได้มีวัคซีนป้องกันประชาชนจากไวรัส จำนวนที่บริจาคนี้คิดเป็นอัตราประมาณ 14% ของจำนวนประชากร

นับตั้งแต่ 17 มีนาคม ปี 2021 ลาวฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสจำนวน 40,732 คน หรือประมาณ 0.6% ขณะที่คนฉีดวัคซีนครบโดสนั้นมีเพียง 0% ในขณะที่ปัจจุบันนั้น ลาวฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ราว 1,038,254 คน หรือประมาณ 14.5% ขณะที่จำนวนคนฉีดวัคซีนครบโดสอยู่ที่ 670,727 คนหรือประมาณ 9.4%

วัคซีน J&J หรือ Janssen เป็นวัคซีนต้านโควิด-19 แตกต่างจากที่ลาวเคยมี เพราะใช้ฉีดเพียงหนึ่งโดสเท่านั้น นอกจากนี้วัคซีน Johnson & Johnson ยังสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิตู้เย็นปกติ ถือเป็นวัคซีนในอุดมคติเหมาะสำหรับประเทศที่เข้าถึงวัคซีนยากหรือเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรที่อยู่ในชนบทหรือในพื้นที่ทุรกันดาร

ทั้งนี้ รัฐบาลลาวจะใช้วัคซีน Johnson & Johnson ให้กับกลุ่มที่สำคัญก่อนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งก็หมายรวมถึงประชากรสูงวัยที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป คนที่สุขภาพย่ำแย่ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับแผนการจัดสรรวัคซีนและแผนการเพิ่มเติมสำหรับประชากรเป้าหมายกลุ่มอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่ในระยะไกลและอยู่ในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงวัคซีนด้วย

ที่มา – The Laotian Times, Our World in Data

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์