รางวัลนำจับ 1 ล้านบาท: วิกรม กรมดิษฐ์แห่งอมตะนคร พร้อมจัดหนักมิจฉาชีพแอบอ้างลงทุน

ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา วิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมและเจ้าของผลงาน “ผมจะเป็นคนดีฯ” ประกาศผ่าน facebook ส่วนตัวว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่ออมตะหลอกลวงให้คนไปลงทุน หากใครพบเจอและจับกุมได้ ทางบริษัทอมตะฯ จะมอบรางวัลให้ 1 ล้านบาท

AMATA-Vikrom

ด้านเพจอมตะนครก็โพสต์ซ้ำอีกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ประกาศแจ้งเตือนเรื่องมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบริษัทในกลุ่มอมตะ หลอกลวงให้คนเข้าร่วมลงทุนเทรดหุ้นระยะสั้น โดยให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้มีผ้เสียหายร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวน ทางบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการหลอกลวงดังกล่าว ทางเพจวิกรมก็แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ให้ข้อมมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้บงการมิจฉาชีพจะได้ราง 1 ล้านบาท

ด้านเว็บไซต์ของอมตะนครก็ประกาศไว้เช่นกันว่า มีการหลอกลวงให้มีการลงทุนในชื่อของกลุ่มบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท อมตะ”) โดยใช้ชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท อมตะ ขอเรียนชี้แจงว่า กลุ่มบริษั อมตะ ไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว การชี้ชวประาชนทั่วไปจะมีการดำเนินการผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น กรณีท่านใดถูกฉ้อโกง ธนาคารต่างๆ จะไม่สามารถดึงยอดเงินคืนได้ทันที ผู้โอเนเจ้งต้องแจ้งความดำเนินคดีและประสานงานกับธนาคารโดยตรงเท่านั้น

หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการข้อมูลหรือต้องการให้ธนาคารดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามบัญชีปลายทาง ผู้โอนเงินต้องประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเอกสารตราครุฑ แจ้งขอดำเนินการโดยระบุข้อมูลให้ชัดเจน จากนั้นนำเอกสารตราครุฑ บัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารหลักฐานการทำรายการ ติดต่อธนาคารต้นทางและปลายทางเพื่อช่วยประสานงานต่อไป

ที่มา – Vikrom วิกรม, AMATA, เว็บไซต์ AMATA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา