ศึกษากลยุทธ์ “Employer of Choice” ของ All Inspire ทางลัดในการดึงแรงงานหัวกะทิ

All Inspire Development ประกาศเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วางโรดแมป 3 ปี สู่การเป็น Employer of Choice หรือองค์กรในฝันที่คนอยากทำงานด้วย หวังดึงหัวกะทิเข้าทำงาน

ต้องเป็นบริษัทในฝันของคนหางานในวงการอสังหาฯ

ในยุคนี้ได้เห็นหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งในการสรรหา และการรักษาให้อยุ่กับองค์กรนานๆ เพราะต้องบอกว่าเรื่องคนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรเจอปัญหากันบ่อยมาก

ทางด้านบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ The Excel, Rise และ Impression นอกจากกลยุทธ์หลักในการเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องแล้ว กลยุทธ์ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็ไม่แพ้กัน

มีการวางโรดแมป 3 ปี สู่การเป็น “Employer of Choice” ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือองค์กรในฝันที่คนอยากทำงานด้วย พร้อมดึงดูดคนเก่งที่มีคุณภาพ เข้ามาร่วมงานในองค์กร เพราะบุคลากรถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ดีได้

ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“เป็นก้าวสำคัญของ ออลล์ อินสไปร์ฯ เพื่อแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารคน เพราะทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เราให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการรักษาและพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือ Talent ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการทุนมนุษย์ เป็นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้”

เหตุผลที่สำคัญที่สุดของโรดแมป Employer of Choice ก็คือ การได้แรงงานหัวกะทิมาร่วมงานนั่นเอง ซึ่งธนากรเสริมว่า “บุคลากรมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ธุรกิจเราจะแข่งขันได้สำเร็จจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ และถ้าหากเราไม่ได้เป็น Employer of Choice ก็คงยากที่เราจะได้คนที่เป็นหัวกะทิจากตลาดแรงงาน”

บรรยากาศสำนักงาน All Inspire Development

ความท้าทายก็คือ ออลล์ อินสไปร์ฯ ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรที่นิสิตนักศึกษา หรือผู้กำลังหางานนึกถึงเป็นอันดับแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์

การจะก้าวไปสู่การเป็น “Employer of Choice” ได้วางแผนผ่านกลยุทธ์ทั้ง 7 คือ

  1. Put the right man on the right job การมอบหมายงานให้ถูกกับบุคคล คืองานชนิดใดเหมาะกับคน ประเภทใดโดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ
  2. Engagement การทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกภูมิใจผูกพันกับองค์กร อีกทั้งยังเน้นการทำงานช่วยเหลือกันแบบครอบครัวส่งเสริมให้พนักงานรักงาน และมีความภักดีต่อองค์กรที่ทำให้พนักงานมุ่งมั่น ทุ่มเทสติปัญญาและกำลังความสามารถ
  3. Career Path & People Development การพัฒนาและวางระบบความก้าวหน้าในสายงาน ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความก้าวหน้าในองค์กร และมีแรงจูงใจที่อยากจะทำงานกับองค์กรไปนานๆอีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกอบรม (Training) เพื่อเพิ่มทักษะของพนักงานให้หลากหลาย และต่อยอดต่อไป

    บรรยากาศสำนักงาน All Inspire Development
  4. OKR (Objective & Key Result) วัตถุประสงค์ที่อยากทำให้สำเร็จหรือเป้าหมายที่อยากเดินทางไปให้ถึง และ ตัวชี้วัดบอกว่าจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร คือการตั้งเป้าหมายให้แต่ละคน โดยเป้าหมายของทุกๆ คนสอดคล้องกันทั้งองค์กร เพื่อผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมได้
  5. Reward เพื่อที่จะดึงดูดและจูงใจพนักงานให้ทำงานให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้นทางบวกในการทำงาน ส่งเอาแรงผลักดันนี้ไปสร้างผลงานที่ดี และเมื่อสร้างผลงานที่ดีแล้วก็จะย้อนกลับมารับ Reward ที่ดีก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ
  6. Working Environment สภาพแวดล้อมการทำงาน เมื่อพนักงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขพร้อมจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ลงไปในผลงานที่ทำ อีกทั้งการสนับสนุนทุกด้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานไม่ว่าเป็นด้านโปรแกรมต่างๆ รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใช้ชีวิตของพนักงาน อาทิ การจัดอาหารเช้าให้กับพนักงาน การจัดพื้นที่พักผ่อน ห้องนอนกลางวัน เป็นต้น
  7. Retain การทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ โดยมีการวัดความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศสำนักงาน All Inspire Development

สรุป

  • ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนักของออล์ อินสไปร์เช่นกัน เพราวงการอสังหาริมทรัพย์มีผู้เล่นรายใหญ่มากมาย แต่กลยุทธ์นี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย เป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรจริงๆ มีการลงทุนตั้งแต่การสรรหา และการรักษาให้อยู่กับองค์กร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา