Alibaba ลงทุนบริษัทลูก Singapore Post 2000 ล้านบาท เตรียมลงทุนบริษัทแม่ 4200 ล้าน

screenshot_2016-11-02_18-54-08

ยักษ์อีคอมเมิร์ชอย่าง Alibaba ยังเดินหน้าลงทุนด้านลอจิสติกส์ต่อไป ล่าสุดประกาศลงทุนใน Quantium
Solutions International (QSI) บริษัทลูกของ Singapore Post ด้วยเงินลงทุน 86.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท

Singapore Post จะถือหุ้นใน QSI อยู่ 66% และ Alibaba ถือ 34% บริษัทจะทำโซลูชั่นลอจิสติกส์สำหรับอีคอมเมิร์ชครบวงจร ตั้งแต่โกดัง, ศูนย์กระจายสินค้า, และระบบนำจ่ายสินค้าปลายทาง และเตรียมขยายระบบไป 11 ชาติแถบอาเซียนและ Oceania

นอกจากการลงทุนในบริษัทลูกใหม่แล้ว Alibaba ยังเดินหน้าลงทุนใน Singapore Post เองอีก 187.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 4,200 ล้านบาท ตอนนี้ทางรัฐบาลสิงคโปร์อนุญาตแล้วและคาดว่าการลงทุนจะสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ที่มา – Singapore Post

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา