ธุรกิจ คิดใหม่ Alibaba เริ่มใช้ AI ไปช่วยเลี้ยงหมูในประเทศจีน

จำนวนไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับหุ่นยนต์ที่เก่งพอ เพราะล่าสุด Alibaba ส่ง AI เข้าไปช่วยจัดการและดูแลฟาร์มของบริษัทด้านอาหารและเกษตรรายใหญ่ของจีนที่เลี้ยงหมูปีละ 10 ล้านตัว

AI Alibaba Pig เลี้ยงหมู
Photo: Shutterstock

AI ของ Alibaba ช่วยเลี้ยงหมูปีละ 10 ล้านตัว

Alibaba ไปจับมือกับ Tequ Group ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเกษตรรายใหญ่ของจีนที่เลี้ยงหมูอยู่ปีละ 10 ล้านตัว เพื่อส่ง AI และ Cloud Computing (คลาวด์คอมพิวติ้ง) ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า ET Brain มาช่วยใน “การเลี้ยงหมู” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • AI ของ Alibaba จะมีซอฟต์แวร์ที่แยกแยะหมูแต่ละตัวได้จากการทำสัญลักษณ์ไว้บนตัวของหมู หลังจากนั้น AI จะจดจำหมูกว่า 10 ล้านตัวนี้ พร้อมทั้งจดจำร่วมไปกับข้อมูลเรื่องอายุ และน้ำหนักตัวของหมูแต่ละตัวที่มีอยู่แล้ว
  • จากนั้น AI จะทำการติดตามพฤติกรรมของหมูแต่ละตัว เพื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต นอกจากนั้นยังสามารถติดตามและคัดแยกได้ด้วยว่า ถ้าในฟาร์มมีเสียงแบบนี้ หมายความว่าหมูกำลังป่วยหรือมีโรค และหากเกิดขึ้นจริง AI จะแจ้งเตือนให้ไปทำการช่วยเหลือ ทำให้เกิดการดูแลอย่างทันท่วงที และไม่ส่งผลเสียต่อหมูตัวอื่นๆ ในฟาร์ม
AI Alibaba Pig เลี้ยงหมู
Photo: Shutterstock

CIO ของ Tequ Group บอกว่า การเลี้ยงหมูจำนวน 10 ล้านตัวไม่ใช่เรื่องง่าย และที่สำคัญจะใช้แต่เพียงแรงงานคนเท่านั้นก็ไม่เพียงพอ ด้านของ Alibaba ระบุว่า ได้นำเอาระบบนี้เข้าไปใช้ในฟาร์มของ Tequ Group บางส่วนแล้ว

ก่อนหน้านี้ Alibaba ได้นำเอา AI และ Cloud เข้าไปร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อทำโครงการ Smart City ช่วยจัดการและควบคุมการจราจรในเมืองมาเลเซีย

การนำ AI เข้ามาใช้ในโลกการเกษตรเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ และจะกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกอนาคต เพราะหุ่นยนต์ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามาทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล และช่วยดูแลได้ดีกว่ามนุษย์แทบทุกมิติ

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศที่ผลิต นำเข้า และบริโภคเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มา – QUARTZ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา