Akio Toyoda สละตำแหน่ง CEO ของ Toyota หลังบริหารงานเป็นเวลาหลายสิบปี

Toyota แจ้งอย่างเป็นทางการว่า Akio Toyoda กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) ของ Toyota Motor จะสละตำแหน่งทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เพื่อขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานบริษัท (Chairman) แทน

toyota

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหาร ทาง Toyota จะแต่งตั้ง Koji Sato ประธานคณะกรรมการด้านแบรนด์ (Chief Branding Officer) ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

ส่วน Takeshi Uchiyamada ประธานบริษัทคนปัจจุบันจะลดตำแหน่งลงมาเป็นเพียงคณะกรรมการของบริษัทแทน ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Toyota เพราะ Akio Toyoda เป็นหลานชายของผู้ก่อตั้ง และบริหาร Toyota มาหลายสิบปี

อ้างอิง // Reuters

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา