ขับรถดี จ่ายประกันถูกลง AIS-MSIG เปิดตัว “ประกันขับดี” บริการ InsurTech เต็มรูปแบบครั้งแรก

จากแนวคิดว่า ทำไมขับรถช้า ขับรถน้อย ต้องจ่ายค่าประกันภัยเท่ากับคนที่ขับเร็ว ขับมาก AIS กับ MSIG จึงร่วมมือกันเปิดตัว “ประกันขับดี” โดยใช้เทคโนโลยี InsurTech ที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับ ทำให้สามารถคิดเบี้ยประกันเป็นรายวันและจ่ายเงินเป็นรายเดือนได้

AIS MSIG

ประกันขับดี InsurTech เต็มรูปแบบครั้งแรก

AIS โดย AIS Insurance Service ร่วมมือกับ MSIG เปิดตัว ประกันขับดี”  ประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ InsurTech เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย

  • ประกันขับดี มีการคำนวณเบี้ยประกันภัยจากพฤติกรรมการขับขี่ โดยใช้นวัตกรรมจาก IoT และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. เป็นแผนประกันภัยรถยนต์ที่ จ่ายเมื่อขับ หากไม่ได้ขับก็ไม่ต้องจ่าย คิดค่าเบี้ยประกันตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับขี่รถยนต์จริงๆ สอดคล้องกับสถิติการขับขี่ในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ผู้ขับขี่รถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุมี 60% กลายเป็นผู้ขับขี่ที่มีประวัติดี แต่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่าๆ กับคนอื่นๆ
  • ประกันขับดี เป็นประกันรถยนต์ที่คำนวณเบี้ยประกันภัยจากตัวแปรต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data โดยมีอุปกรณ์ MSIG Car Informatics หรือ OBD II (OnBoard Diagnostic) เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กใช้ติดรถ สามารถเก็บค่าตัวแปรและค่าพฤติกรรมการขับรถในเชิงลึก และละเอียดกว่า Telematics ที่เก็บเฉพาะค่าระยะทางหรือชั่วโมง 
  • อุปกรณ์ MSIG Car Informatics ที่ฝังอุปกรณ์ IoT ให้สามารถส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายของ AIS และประมวลผลเข้าสู่ระบบ Cloud ของ MSIG ได้อย่างแม่นยำ มีเสถียรภาพ ตรงตามพฤติกรรมการใช้งานจริงของลูกค้าแบบ Real Time อีกทั้งยังได้สนับสนุนช่องทางการชำระค่าบริการรายเดือนผ่านระบบ Digital Payment Gateway

AIS MSIG

5 ตัวแปรคำนวณค่าประกันรายวัน

OBD II จะเก็บข้อมูลเพื่อส่งคำนวณเบี้ยประกันภัยจากพฤติกรรมการขับขี่ โดยคำนวณผ่าน 5 ตัวแปรหลัก ซึ่งช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 50% ได้แก่

  • ระยะทาง – ถ้าขับน้อยโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง
  • ความเร็ว – ถ้าขับช้าโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง
  • ระยะเวลาในการขับขี่ – ขับนานกว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
  • ช่วงเวลาในการขับขี่ – ช่วงเวลาในการขับขี่มีผล เช่น จากข้อมูลพบว่า หลังเวลา 20.00 น. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย
  • พื้นที่การขับขี่ – จากข้อมูลทาง MSIG ได้แบ่งพื้นที่ในประเทศไทยเป็น 3 โซน ตามลำดับการเกิดอุบัติเหตุ

รัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ MSIG บอกว่า โควิดทำให้คนทำงานจากที่บ้าน Work from Home การใช้รถยนต์ก็น้อยลง การเดินทางลดลง มีการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ มากขึ้น จึงเป็นแนวคิดแผนประกันภัยรถยนต์ที่มีเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผล จ่ายเมื่อขับและหากไม่ได้ขับก็ไม่ต้องจ่าย เป็นไปตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ขับขี่รถยนต์จริงๆ คือ ขับไม่เหมือนกัน ทำไมต้องจ่ายเท่ากัน

ทีมงานใช้เวลา 6 เดือนในการพัฒนาประกันขับดี พบว่าต้องใช้อุปกรณ์ OBD II หรือ MSIG Car Informatics และซิมการ์ดทำงานร่วมกัน ซึ่ง AIS มีสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถเก็บข้อมูล 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ ระยะทาง / ความเร็ว / ระยะเวลาการขับขี่ / ช่วงเวลาการขับขี่ และพื้นที่การขับขี่ ได้อย่างครบถ้วน

AIS MSIG

จ่ายเบี้ยประกันพื้นฐาน จากนั้นจ่ายรายเดือน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำประกันขับดีจะมีค่าเบี้ยประกันพื้นฐานรายปี แบ่งเป็น

  • ประกันรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้นที่ 6,499 บาท
  • ประกันรถยนต์ 2+ ราคา 3,299 บาท

หลังจากนั้นจะคิดค่าเบี้ยประกันตามการขับขี่ ซึ่งเบี้ยประกันจะถูกคำนวณเป็นรายวัน แต่ละวันก็จะไม่เท่ากัน แต่ละคนก็จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ 5 ตัวแปร โดยจะมีการรวมค่าเบี้ยประกันส่วนนี้เพื่อจ่ายเป็นรายเดือน สามารถตรวจสอบเบี้ยผ่านแอปได้ทุกวัน การชำระเบี้ยจะตัดจากบัตรเครดิตที่ผูกไว้ตั้งแต่ลงทะเบียน

กลุ่มเป้าหมายสำคัญของประกันขับดี คือ กลุ่มคนที่ใช้รถน้อย กลุ่มคนที่มีแบบแผนในการใช้รถแน่นอน กลุ่มผู้สูงวัย เชื่อว่า หากผู้ขับขี่ ได้รู้พฤติกรรมของตัวเอง จะมีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะมีผลต่อค่าเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องจ่ายในแต่ละเดือน หรือหากไม่มีการขับขี่ก็ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันส่วนนี้ อีกทั้งการจ่ายเป็นรายเดือน จะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ต้องจ่ายเงินก้อน ซึ่งทาง MSIG ตั้งเป้าว่าจะสามารถขายประกันขับดีได้ 20,000 กรมธรรม์ในปีนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา