ฉายภาพการทำงานยุคใหม่กับ AIS และความมีอิทธิพลของ Digital Talent ในการพลิกโฉมองค์กร

AIS คือหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย และจุดนี้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้พนักงานปัจจุบันอยากเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

อย่างไรก็ตามการเดินหน้าขององค์กร คงไม่สามารถบริหารคนในทฤษฎีแบบเดิม เพราะตอนนี้บริษัทเทคโนโลยี และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน AIS ก็เช่นกัน

แล้ว AIS จะเลือกใช้วิธีไหนในการบริหารองค์กรหลังจากนี้ Brand Inside มีโอกาสสัมภาษณ์ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช เพื่อฉายภาพให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของการบริหารคน AIS ดังนี้

AIS

บริษัทเทคฯ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

กานติมา เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่เกิดกรณีบริษัทเทคโนโลยี และธุรกิจสตาร์ตอัพปลดพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งพบว่า ยังคงมีการจ้างงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

“ตอนนี้องค์กรต่าง ๆ อยู่ในช่วง Season Change และต่างมีการพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อ Plug-in และ Plug-out ให้กับองค์กร ดังนั้นจึงถึงเวลาที่พนักงานต้องลุกขึ้นมาเพิ่มความรับผิดชอบให้กับตัวเอง และปรับตัวเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ไปพร้อมกับฝั่งองค์กรที่กำลังปรับด้วย”

ในทางกลับกัน พนักงานกลุ่ม Digital Talent ที่มีความสามารถพิเศษในทักษะดิจิทัล เช่น AI, Blockchain และ Data Scientist กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในองค์กรต่าง ๆ และมีการแข่งขันเรื่องค่าตอบแทนเพื่อชิงตัว อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าแค่ค่าตอบแทนที่ดีจะจูงใจพวกเขาได้ เพราะต้องมีปัจจัยอื่นด้วย เช่น สวัสดิการ หรือรูปแบบการทำงานที่ตอบโจทย์

AIS

AIS ในวันที่ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนโฉม

AIS เป็นอีกองค์กรที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนโฉมเพื่อไปสู่องค์กร Cognitive Tech-Co ทำให้พนักงานทั้งหมดต้องปรับเปลี่ยนเช่นกัน

ที่ AIS เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเป็นมืออาชีพ เพราะเมื่อก่อนการทำงานเป็นครอบครัวอาจจะดี แต่เมื่อว่ากันด้วยหลักการ การทำงานเป็นครอบครัวมักจะมีความประนีประนอมเข้ามาแทรกเหตุผล ดังนั้นการทำ Performance Management ที่ดีย่อมช่วยให้มีเรื่องของคุณภาพเข้ามา พร้อมกับทำให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรมืออาชีพ

“เรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องที่เอไอเอสให้ความสำคัญเสมอมา และมากกว่าเรื่องเครือข่ายและบริการที่ดีสำหรับลูกค้าแล้ว “คน” ถือเป็นกุญแจสำคัญ หรือต้นทางในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า เพราะฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นกับเรื่องการบริหารจัดการการประเมินผลอย่างจริงจัง และมุ่งหา Digital Talent ที่มี New Ability มาร่วมกันสร้างสรรค์บริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยคุณภาพของคนเอไอเอสจะเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนผ่าน” กานติมากล่าวเสริม

AIS

Fit Fun Fair และหลักการ 6Ss

หากเจาะไปที่การปรับเปลี่ยนการบริหารคน AIS ยึดหลักการ 6Ss บนพื้นฐาน Fit Fun Fair ที่ประกอบด้วย

  • Simple – การทำอะไรที่ง่ายแต่ดี
  • Strong – การเพิ่มภูมิความเข้มแข็ง ท่ามกลางความท้าทาย
  • Sustainable – การเดินหน้านโยบายต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
  • Special – การสร้างสิ่งพิเศษให้กับองค์กร
  • Suitable – การสร้างความเหมาะสมระหว่างพนักงานกับองค์กร
  • Sanook – ความสนุกในการทำงาน

“อยากเห็น AIS เป็นองค์กรที่กระฉับกระเฉงขึ้น รวมถึงอายุเฉลี่ยของพนักงานลงไปอยู่ที่ 27-28 ปี”

โดยที่ผ่านมา AIS ได้ยุติการใช้ Satisfaction Survey หรือการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาองค์กรมาแล้ว 4 ปี เนื่องจากคะแนนที่ออกมาไม่สมเหตุผล และไม่สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดเรื่องการพัฒนาคนได้

กานติมา ย้ำว่า ด้วย AIS เป็นบริษัทมหาชน ทำให้การบริหารคน และด้านอื่น ๆ ต้องรับผิดชอบกับ Stakeholder ดังนั้นการให้คำปรึกษาพวกเขาผ่าน Mentor เพื่อสร้างทักษะใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาในการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ของการทำงานในอนาคต ซึ่งกินระยะเวลาราว 1 ปี จึงเป็นภารกิจที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

AIS

AIS Digital Talent โครงการหาคนเก่งมาร่วมงาน

ล่าสุด AIS ร่วมมือ 3 องค์กรคือ THAICOM บริษัท Space Tech อันดับ 1 ของไทย, Humanica บริษัทด้าน HR Solution อันดับ 1 ของไทย และ Conicle บริษัทสตาร์ตอัพด้าน People Tech เพื่อเดินหน้าโครงการ Digital Talent | The Masters เพื่อเฟ้นหาคนเก่งด้านเทคโนโลยีมาร่วมงานกับ 4 บริษัทในหลากหลายสายงาน

สายงานเหล่านั้นประกอบด้วย AI, Blockchain, Data Analytic, Data Engineering, Data Scientist, UX / UI Designer, Cyber Security, Back-End Developer, Front-End Developer, Mobile Developer และ System Analyst & Design โดยผู้สมัครจะเป็นคนทำงานทั่วไป หากผ่านการคัดเลือกจะได้สถานะเป็นพนักงานทันที

“โครงการนี้ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร และหากผ่านคัดเลือกจะได้เรียนรู้กับ Mentor เป็นเวลา 3 เดือน ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการได้คนเก่งเข้ามาร่วมงานของ AIS และองค์กรพาร์ตเนอร์ ทั้งเป็นการต่อยอดจากโครงการ Digital Talent | The Bloom ที่คัดเลือกนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคนไทยทั่วโลกมาร่วมงานกับ AIS”

สรุป

องค์กรต่าง ๆ จะบริหารคนแบบเดิมคงไม่ได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ซึ่ง AIS เลือกธีมการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลมาเป็นแกนในการบริหารจัดการ และสร้างองค์กรให้เติบโตด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ส่วนโครงการคัดเลือก The Master คือ วิธีจูงใจคนเก่งเหล่านั้นให้เข้ามาร่วมงาน ผ่านการได้รับโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา