AIS ผนึก ปณท. เพิ่มจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 160 แห่งทั่วประเทศ

E-Waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกปัญหาที่หากไม่มีการจัดการให้ดีจะส่งผลเสียในระยะยาว โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ แบ่ง 5 ประเภท สำคัญ คือ โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ, พาวเวอร์แบงก์ และ หูฟัง ต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

AIS จึงร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย เพิ่มจุดรับ E-Waste ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่งทั่วประเทศ โดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส บอกว่า แคมเปญใหญ่ “คนไทยไร้ E-Waste” ได้รับความสนใจ มียอดทิ้งขยะรวม 49,952 ชิ้น ในระยะเวลา 7 เดือน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 499,520 กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์ หรือเทียบเท่าต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 55,502 ต้น ดูดซับ CO2 เป็นเวลา 1 ปี โดย

เอไอเอส จะนำขยะ E-Waste ที่ได้ทั้งหมด ไปกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวน Zero Landfill ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการขยะทำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดมูลค่าได้อีกครั้ง ทั้งยังเป็นการลดการฝังกลบที่เป็นมลพิษต่อโลกได้ในระยะยาว

ประเด็นสำคัญคือ ต้องอำนวยความสะดวกให้คนไทยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งได้ง่าย ใกล้ๆ บ้าน โดยต้องเพิ่มจุดรับให้มากขึ้น การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย จะทำให้มีจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 160 แห่งทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน “คนไทยไร้ E-Waste” มีจุดรับทิ้ง E-waste รวม 1,806 จุด เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ 160 แห่ง, AIS Shop จำนวน 136 สาขาทั่วประเทศ, ศูนย์การค้าในเครือ CPN 34 สาขา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และอาคารชุด คอนโด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ฯลฯ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา