The Educators Thailand โครงการใหม่ของ AIS Academy ที่ช่วยครูไทยให้สอนได้ในยุคดิจิทัล

การศึกษาในไทยประสบปัญหาจากการระบาดของโรค COVID-19 จนเด็ก ๆ เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ AIS Academy จึงทำโครงการ The Educators Thailand เพื่อช่วยคุณครูให้สอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ais

The Educators Thailand ที่ยกระดับคุณครู

ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาอยู่ในยุค LFH หรือ Learn from Home ทำให้การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมอาจทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ AIS Academy จึงต้องการเข้ามาปรับปรุงเรื่องนี้ ผ่านการทำโครงการ The Educators Thailand ที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนยุคใหม่ให้เหมาะกับยุคดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือครูไทยในตอนนี้

สำหรับโครงการ The Educators Thailand ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 1,000 คน เข้ามาร่วม Un-Learn และ Re-Learn ทักษะการสอนผ่านหลักสูตรที่ออกแบบ และพัฒนาโดย AIS Academy และหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำสื่อการสอนแบบใหม่นี้ไปต่อยอดในการสอนยุคดิจิทัล

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เล่าให้ฟังว่า COVID-19 ไม่ได้สร้างผลกระทบในมุมเศรษฐกิจ สังคม แต่ภาคการศึกษาได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน เพราะห้องเรียนถูกปรับเป็นออนไลน์เกือบ 100% ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวเข้ามาเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ความไม่คุ้นชินทำให้การเรียนการสอนอาจทำได้ไม่เต็มที่

ดังนั้น AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider จึงเข้ามาร่วมเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย สนับสนุนภาคการศึกษา ที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบ่มเพาะ “คน” ที่จะเป็นพลังของสังคมต่อไป ผ่านการเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับภาคการศึกษาของไทยให้ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยี

ทั้งนี้การเรียนรู้ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ LearnDi พร้อมกิจกรรมการะบวนพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ดังนั้น The Educators Thailand จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์การศึกษาในยุคดิจิทัลให้มีความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัด

สรุป

เมื่อการเรียนการสอนต้องทำบนโลกออนไลน์ การที่ AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider เข้ามาช่วยยกระดับเรื่องนี้จึงน่าสนใจ เพราะการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ต่างจากการเรียนการสอนปกติ หากมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ และช่วยเหลือคุณครู การพัฒนาคนด้วยการศึกษาก็คงไม่ด้อยประสิทธิภาพจากการเรียนรูปแบบใหม่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา