AIS ACADEMY ชวนคนไทยร่วม Jump Thailand ก้าวข้ามวิกฤตด้วยองค์ความรู้ดิจิทัล

ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การมาถึงของดิจิทัลเทคโนโลยีที่แทรกซึมอยู่ในทุกช่วงการใช้ชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนต่างต้องปรับตัวรับมือให้ได้ 

ais academy

AIS จึงขอเดินหน้าอยู่เคียงข้างสังคมไทย กับการต่อยอดโครงการ AIS ACADEMY for Thais ต่อเนื่อง หลังจากจัดมาแล้วต่อเนื่อง 5 ครั้ง ในงานสัมมนาออนไลน์ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND” ที่จะมาชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ด้วยองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อนำพาประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช อธิบายว่า เป็นอีกครั้งที่ AIS ในฐานะผู้นำของธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อคนไทยจะลุกขึ้นมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายเช่นนี้ อย่างที่เราเคยเน้นย้ำว่าโลกที่หมุนเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทำให้การวิ่งอย่างเดียวอาจจะไม่ทัน เราต้องกระโดดเพื่อหาโอกาส กระโดดเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และกระโดดเพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้

จากความสำเร็จของ AIS ACADEMY ที่เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายจะเป็นการสร้างการเติบโตได้อย่างยืน โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทยในครั้งนี้จึงเป็นการผนึกกำลังของภาคเอกชน และภาครัฐที่มีความแข็งแกร่ง ในการพาคนไทยมาร่วมกระโดด หรือ JUMP THAILAND สู่การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างเท่าทันด้วยเทคโนโลยีและพร้อมรับกับกระแส Digital Disruption

ais academy

ais academy

ais academy

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา