ผลประกอบการธุรกิจ สายการบิน ปี 2564 ยังไม่ฟื้นตัว

การระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่หายไปจากปี 2564 ทำให้ภาคการท่องเที่ยว และการเดินทางยังประสบปัญหา จึงไม่แปลกที่ธุรกิจ สายการบิน จะประกาศงบประมาณออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

Brand Iniside จึงรวบรวมผลประกอบการ 3 สายการบินประกอบด้วย การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส และไทยแอร์เอเชีย ว่า แต่ละรายมีรายได้ และจำนวนผู้โดยสารลดลงแค่ไหน

สายการบิน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา