Airbnb: คนไทยชอบ Work-cation ทำงานไป-เที่ยวไปสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

Airbnb เผยผลสำรวจล่าสุด การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การทำงานและท่องเที่ยว พบว่าคนไทยเกือบ 90% สนใจแนวคิด work-cation ติดอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับการพักระยะยาวมากที่สุดบน Airbnb

Traveler Thailand
ภาพจาก Shutterstock

นายอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป ประจำอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb เผยว่า Airbnb ได้ทำการสำรวจร่วมกับ YouGov บริษัทข้อมูลและการวิจัยตลาดระดับโลก ศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การทำงานและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2563 โดยมีกลุ่มวัยทำงานกว่า 1,000 คนจากประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ร่วมให้ความคิดเห็น

ผลการศึกษา พบว่า คนไทย 87% สนใจ work-cation ในระยะยาวเป็นอันดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งผลการสำรวจยังพบว่าพนักงานในไทยมากกว่าครึ่ง (51%) ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ ซึ่งสอดรับกับเทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นจากกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ส่งผลให้อัตราการเข้าพักระยะยาวบนแพลตฟอร์ม Airbnb เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีการจองที่พักระยะยาวสูงเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวชะลอตัวไประยะหนึ่งจนถึงปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยเป็นไปในรูปแบบ New normal มากขึ้น  นั่นคือการที่ผู้คนปรับตัวและเกิดการเรียนรู้ที่จะทำงานที่บ้าน (work from home) จากนั้นก็นำมาปรับใช้กับการท่องเที่ยวพักผ่อน จนเกิดเป็นกระแสความนิยมที่เรียกว่า work-cation ในแบบที่ยังคงมีการทำงานแต่ก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กับท่องเที่ยวด้วย นอกจากจำนวนคนทำงานที่บ้านจะเพิ่มขึ้นแล้ว ความต้องการของผู้คนที่จะรวมการทำงานเข้ากับการท่องเที่ยวด้วยการพาตัวเองไป work-cation ก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน

อมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไป ประจำอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน Airbnb

ผลสำรวจของ YouGov พบว่าขณะที่บางคนมองการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นข้อดีที่สุดของการทำงานจากที่อื่นที่ไม่ใช่บ้าน แต่สำหรับคนไทยแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของ work-cation คือการได้ไปชาร์จพลังให้กับชีวิตการทำงาน (58%) ตามมาด้วยการได้รวมการทำงานเข้ากับวันหยุดพักผ่อน (47%)

โดยผู้ทำแบบสำรวจชาวออสเตรเลียและเกาหลีใต้ต่างมองหาสถานที่ work-cation อันเงียบสงบ ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว อยู่ริมทะเล หรืออยู่ในชนบท แตกต่างจากคนไทยที่ต้องการไป work-cation ในจุดหมายที่เป็นเมืองหลัก (46%) ริมทะเล (41%) และในชนบท (31%) ส่วนการไป work-cation ต่างประเทศได้รับความนิยมน้อยที่สุด (29%)

ทั้งนี้ ข้อมูลการจองที่พักระยะยาวของ Airbnb ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะทำงานพร้อมกับท่องเที่ยวไปยังจุดหมายหลักต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมในการเข้าพักระยะยาวมากที่สุดบน Airbnb โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชลบุรี และอุดรธานี

Photo : Shutterstock

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในการทำงาน ท่องเที่ยว และชีวิตประจำวัน โดย Airbnb มีความพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ขณะที่ไทยค่อยๆ เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (STV) Airbnb มีตัวเลือกที่พักระยะยาวที่มีความหลากหลายน่าสนใจบนแพลตฟอร์ม พร้อมต้อนรับนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ” นายอมันพรีท บาจาจ กล่าว

ที่มา – Airbnb

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา