รู้ไหมว่า Airbnb มีมหาวิทยาลัยเป็นของตัวเอง ตั้งมาผลิต Data Scientists โดยเฉพาะ วิเคราะห์ข้อมูล

ในยุคที่ข้อมูลคือทรัพย์สินอันล้ำค่า แต่ Data Scientists หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลยังมีไม่พอต่อความต้องการของตลาด Airbnb ตั้งมหาวิทยาลัยสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ เริ่มมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว

Photo: Airbnb

โลกยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องวิเคราะห์-ต่อยอดได้

Data Scientists หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ชื่ออาจฟังดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ชนิดที่ส่องกล้องจุลทรรศน์หรืออยู่ในห้องแล็บ เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ต้องมีสกิลที่ใช้ทักษะหลายด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Hacking & Computer Skill, Statistic & Mathematics Skill และ Domain Knowledge ลองอ่านเกี่ยวกับ Data Scientists เพิ่มเติมได้ที่นี่

แน่นอนว่า Airbnb เป็นธุรกิจที่เติบโตมากับยุคดิจิทัล มองเห็นช่องว่างในการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ จึงเปิดมหาวิทยาลัยข้อมูล Data University ของ Airbnb ที่ควบคุมหลักสูตรเองทั้งหมด ลองดูได้ที่นี่

Airbnb บอกว่า แต่ก่อนถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับ Data Science อาจต้องไปเรียนตามโปรแกรมออนไลน์อย่าง Coursera หรือ Udacity แต่เอาเข้าจริงแล้วการไปศึกษาแบบนั้นก็เอาไปใช้กับในบริษัทที่อื่นๆ ได้ยาก อย่าง Airbnb เองก็บอกเลยว่า “เรียนแบบนั้นมา ก็ใช้ไม่ได้จริงกับ Airbnb เพราะไม่รู้ข้อมูลภายในของ Airbnb ว่าทำงานอย่างไร”

โดยหลักสูตรของ Airbnb มี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 สอนเกี่ยวกับการตัดสินใจในข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และออกแบบข้อมูลให้กับทีม รวมถึงงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาธุรกิจด้วย ส่วนระดับต่อๆ มาจะศึกษาไปถึงการใช้ Machine Learning เพื่อช่วยเสริมข้อมูลให้กับวิศวกรของทีม

Photo: Airbnb

Data Science หน่วยสำคัญของธุรกิจในยุคดิจิทัล

Jeff Feng ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ประจำทีมวิเคราะห์ของ Airbnb ระบุว่า ต่อไปในอนาคตหลายบริษัทจะต้องมี Data Scientists ประจำบริษัทไว้ เพราะมีความสำคัญ ส่วนการตั้งหลักสูตรขึ้นมาเรียนแบบ Airbnb น่าจะมีให้เห็นมากขึ้นในหลายแห่ง เหมือนอย่างที่ Google ได้ทำมาตลอดนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรของ Airbnb เปิดมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 แล้ว โดยตอนนี้ Airbnb มีผู้ที่สามารถใช้ Data Science ได้มากขึ้นจากเดิม 30% เป็น 45% ส่วนพนักงานที่มีอยู่ 500 คนได้เรียนอย่างน้อย 1 คลาสแล้ว แต่ตอนนี้ Airbnb ก็ยังไม่ได้ขยายโครงการนี้ออกไปสู่ออฟฟิศของตัวเองที่มีอยู่กว่า 22 แห่งแต่อย่างใด

ที่มา – techcrunchAirbnb

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา