สายการบิน Air Canada จะยกเลิกคำเรียกผู้โดยสารแบบระบุเพศ หันมาใช้คำว่า “ทุกคน” แทน

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

Air Canada
Air Canada Photo: Shutterstock

สายการบิน Air Canada เตรียมยกเลิกการใช้คำเรียกผู้โดยสารจากคำว่า “ladies and gentlemen” (สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ) มาเป็นคำว่า “everybody” (ทุกคน)

การประกาศในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ทางสายการบินตระหนักถึงประเด็นเรื่องเพศสภาพ (gender) ของผู้โดยสาร ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ทันสมัยและทำให้เห็นถึงความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศที่เป็นประเด็นระดับโลก

ประเด็นเรื่องเพศสภาพกับสายการบินไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ Airlines for America สมาคมการบินอากาศของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศให้สายการบินต่างๆ เพิ่มตัวเลือกในการระบุเพศสภาพของผู้โดยสารชาวสหรัฐอเมริกา เช่น ไม่ระบุเพศ หรือไม่มีความต้องการเปิดเผยเพศสภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางสายการบิน Air Canada ยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจะนำนโยบายใหม่นี้ไปใช้จริงเมื่อใด

ที่มา – CNN

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา