1-30 เมษานี้ แอร์เอเชียระงับการบริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว

แอร์เอเชีย ประกาศ เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไทยแอร์เอเชียจำเป็นต้องระงับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราว 1-30 เมษายน 2563 นี้

ทั้งนี้ แอร์เอเชียได้ทวีตข้อความสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63 ทั้งเส้นทางภายในประเทศหรือเส้นทางระหว่างประเทศ สามารถรับข้อเสนอทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้

ที่มา – แอร์เอเชีย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์