เปิดงบโฆษณา ธ.ค. 60 Korea King ยังครองแชมป์ สื่อสิ่งพิมพ์สัดส่วนโฆษณาลดต่อเนื่อง

นีลเส็น (Nielsen) ได้เปิดเผยผลการใช้งบโฆษณาประจำเดือน ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเดือน ธ.ค. TV Direct ใช้งบโฆษณาสูงสุด แต่เมื่อเปียบเทียบตลอดทั้งปี กระทะ Korea King ที่แม้จะโดนผลกระทบเรื่องการโฆษณาตอนกลางปี แต่ยังครองแชมป์แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด

TV Direct ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับ ธ.ค. 2559 ทำให้ขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุด แต่เมื่อดูตลอดทั้งปี Korea King ที่ปรับโฆษณามาเน้นความเป็น กระทะสุขภาพและความเป็นครอบครัวมากขึ้น จากเดิมเน้นเรื่องโปรโมชั่นรุนแรง ทำให้เป็นแบรด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงที่สุด

ขณะที่เทียบการใช้งบโฆษณาของทั้งบริษัท ยูนิลีเวอร์ ยังนำมาเป็นที่ 1 แม้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาพอสมควร ตามมาด้วย โตโยต้า และ พีแอนด์จี

ขณะที่สัดส่วนการใช้งบโฆษณาจำแนกตามประเภทสื่อ สื่อทีวีอนาล็อกเดิมลดลงอย่างต่อเนื่อง และไปเพิ่มใน ทีวีดิจิทัล รวมถึงสื่อนอกบ้านประเภท โรงหนัง, OOH, Transit และในห้าง เพิ่มขึ้น ส่วนสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ยังคงมีสัดส่วนการใช้งบโฆษณาที่ลดลงอย่างหนักต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา