อาเซียนเปิดตัวศูนย์ ACAI รองรับสังคมสูงวัย ไทยมีผู้สูงอายุรวม 12 ล้านคน 18%

อาเซียน นำโดยกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวศูนย์ ACAI รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไทยติดอันดับ Top 3 ประเทศที่มีผู้สูงวัยจำนวนมากสุดในอาเซียน

ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI) ภายใต้การนำโดยอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลไทยได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเตรียมพร้อมรับมือ

ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไทยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ ACAI เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ทำงานร่วมกันใกล้ชิด และร่วมกันทำโครงการวิจัย พัฒนาออกแบบและแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ 

ให้เป็นศูนย์ความรู้อาเซียน ให้บริการความรู้ด้านวิชาการ นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และแนวทางด้านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ศูนย์ที่มุ่งให้มีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศ

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่ 3 นับจากซ้ายมือ) ภาพจากรัฐบาลไทย

ไทยติดอันดับ Top 3 จำนวนผู้สูงมากที่สุดในอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวม 650 ล้านคน ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่อินโดนีเซียและมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 59 ล้านคน หรือประมาณ 9% ของประชากรทั้งภูมิภาค

Top 3 ประเทศที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ ได้แก่ 

  • สิงคโปร์ 18% 
  • ไทย 18% หรือประมาณ 12 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี
  • เวียดนาม 10%

ส่วนอินโดนีเซียที่มีประชากรจำนวนมากที่สุดในอาเซียนนี้ มีประชากรสูงอายุจำนวน 21 ล้านรายหรือประมาณ 8% ของประชากรทั้งประเทศ

อาเซียนเปิดตัวศูนย์ ACAI รองรับสังคมสูงวัย ภาพจากรัฐบาลไทย

นโยบายรองรับผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยในประเทศไทย

แม้จะมีผู้สูงวัยมากถึง 18% แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีสุขภาพดีและมีศักยภาพในการทำงาน ขณะเดียวกันก็มีอยู่ถึง 41% ที่ไม่ได้ทำงาน หรือหยุดทำงาน ยิ่งกว่านั้นยังมีคนจำนวนมากที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม นำโดยรองนายกรัฐมนตรี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบส่งเสริมแนวทาง “สูงวัยอย่างมีพลัง” เน้นทักษะใหม่แก่แรงงาน ออกแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นและสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกิจกรม CSR ภาคประชาชนในการสร้างแรงงานผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะ 3 ปี (พ.ศ.​ 2563 – 2565)

ที่มา – รัฐบาลไทย (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา