อยากทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี ลองอ่าน 7 เล่มนี้ เพื่อช่วยยกระดับความคิดในการทำธุรกิจยุค 4.0

เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และใครๆ ก็อยากมีความรู้เรื่องนี้ เพราะอยากยกระดับธุรกิจของตน รวมถึงกลุ่มเด็กจบใหม่ก็อยากเป็น Startup ดังนั้นอย่างรอช้าลองมาอ่าน 7 เล่มที่ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกัน

ภาพ pixabay.com

What Technology Wants โดย Kevin Kelly

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนโดย Kevin Kelly ผู้ร่วมก่อตั้ง Wired นิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี และธุรกิจ ทำให้เล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโยต่างๆ รวมถึงความหมาย และเหตุผลที่เทคโนโลยีดังกล่าวต้องเกิดขึ้น ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับ และเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

Thinking In Systems: A Primer โดย Donella Meadow

ส่วนเล่มนี้จะช่วยยกระดับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่อดีต จนถึงปัจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านได้รู้ถึงการทำงานของระบบต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ เพราะหากจะสร้างสิ่งเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมา Disrupt สิ่งเดิมๆ กว่าจะทำอย่างนั้นได้ ต้องเข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านั้นก่อน

The Second Machine Age โดย Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee

จริงๆ การเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI รวมถึงหุ่นยนต์ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น เพราะมนุษย์นำ 2 เรื่องนี้เข้ามาอยู่ในการดำเนินธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องข้างต้น พร้อมกับอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์ และ AI เข้ามายกระดับในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ด้วย

The Master Switch โดย Tim Wu

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งผู้อ่านอาจพลาดเรื่องสำคัญๆ ไป ดังนั้นเล่มนี้จึงรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตนวัตกรรมใหม่ออกมา เนื่องจากการจะสร้างอะไรใหม่คงไม่ง่าย ถ้าไม่รู้จึงเรื่องเดิมอย่างถ่องแท้

ภาพ pixabay.com

Future Shock โดย Alvin Toffler

แม้จะเป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมาตั้งแต่ค.ศ. 1970 หรือเกือบ 50 ปีที่แล้ว แต่ข้อมูลในเล่มยังมาประยุกต์ใช้กับเรื่องปัจจุบันได้ เพราะเล่มนี้จะกล่าวถึงการมีบทบาทของหุ่นยนต์ และ AI รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆ เช่นการสื่อสาร ที่ยุคนั้นใช้ได้แค่คนกลุ่มน้อย แต่ในเล่มกลับบอกว่ามันจะขยายออกไปจนกลายเป็นบริการในวงกว้างตามชื่อเรื่อง

Technopoly โดย Neil Postman

อย่างที่กล่าวไว้ในเล่ม Future Shock การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และยังเป็นที่กังวลของคนบางกลุ่มด้วย ดังนั้นจะทำอะไรแบบนี้ก็ต้องศึกษาวิธีการนำมาใช้ให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งเล่มนี้ก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจน รวมถึงแนะนำการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียด

The Life of Pi โดย Yann Martel

เล่มนี้อาจไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่าไหร่นัก แต่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และการตลาดก็จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการใช้งานอย่างถูกต้อง และไม่บีบบังคับผู้ใช้งานจนเกินไป ซึงตรรกะในนิยายเล่มนี้ได้สอนไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับเรื่องมุมมองการพัฒนาสิ่งใหม่ และการไม่อคติเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆ มากเกินไป

จากการรวบรวมครั้งนี้ บางเล่มมีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว เช่น The Life of Pi แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกแปล ดังนั้นหากสนใจอาจต้องหาซื้อจากร้านที่จำหน่ายหนังสือต่างประเทศ เช่น Asia Books หรือ Kinokuniya แทน และภายในงานสัปดาห์หนังสือระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-9 เม.ย. ก็อาจหาหนังสือเหล่านี้ได้เช่นกัน

อ้างอิง // 7 books that will give you the tech knowledge you need to start a business

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา