เปิดรายชื่อ 63 ประเทศเข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ มีเพียง 46 ประเทศที่สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเผยรายชื่อประเทศเข้าไทยได้รวมทั้งหมดเป็น 63 ประเทศ

63 countries enter Thailand without quarantine

กระทรวงต่างประเทศเผยแพร่ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเทศ (13)

“ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเทศ (13) เมื่อ 21 ตุลาคาม 2564 แล้วนั้น 

บัดนี้ มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคลประเภท​ (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศและพื้นที่นั้นๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

63 countries enter Thailand without quarantine

ที่มา – กระทรวงการต่างประเทศ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา