เจอหัวหน้าแบบนี้ลาออกดีกว่า! เผย 5 สัญญาณ ของหัวหน้าที่ทำงานด้วยยังไงก็ไม่รุ่ง

เช็ก 5 สัญญาณ ของหัวหน้าที่ทำงานด้วยแล้วไม่รุ่ง เจอหัวหน้าแบบนี้ลาออกอาจจะเป็นคำตอบที่จะทำให้ชีวิตการทำงานราบรื่นและรุ่งกว่าเก่า

ถ้าพูดถึง ความเป็นผู้นำ หลายคนอาจนึกถึงคนที่มีความฉะฉาน มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดฉับไว

แต่ในอีกด้านหนึ่งการเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าหมายถึงการเป็นผู้ขับเคลื่อนกลุ่มก้อนของคนจำนวนหนึ่งเพื่อไปสู่จุดหมายหนึ่งๆ ในแง่นี้ ความเป็นผู้นำจึงหมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

แต่ที่โชคร้ายก็คือทุกวันนี้เราเห็นผู้คนในระดับหัวหน้าจำนวนมากยังไม่เข้าใจความเป็นผู้นำในแง่มุมนี้ หลายคนยังขาดทักษะมนุษยสัมพันธ์ (People Skill) และ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence)

และนี่คือ 5 สัญญาณของหัวหน้าที่ขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และอารมณ์จนอาจสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นและฉุดรั้งความสามารถของทีมโดยรวมลง

1. จู้จี้จุกจิก

หัวหน้าที่ขาดความสามารถอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการจัดหมายถึงการควบคุม และแน่นอนการควบคุมชนิดที่จับผิดการกระทำทุกฝีก้าว ควบคุมทุกกระบวนการ และจี้ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้สลักสำคัญแทนที่จะมองดูภาพรวม ทำให้บรรยากาศภายในทีมแย่ลงซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาคือการที่ลูกทีมแสดงศักยภาพได้ไม่ดีเหมือนเดิม 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าหัวหน้าเปลี่ยนจาก “ควบคุม” เป็น “ส่งเสริม” ให้ลูกทีมได้มีอิสระและอำนาจที่จะตัดสินใจและทำงานด้วยตัวเองมากเพียงพอศักยภาพและความสร้างสรรค์ของทีมก็จะถูกปลดปล่อยออกมา สิ่งที่สำคัญคือหัวหน้าต้องเข้าใจลูกทีมว่าถนัดอะไร ไม่ถนัดอะไร และควรจะส่งเสริมและให้คำแนะนำอย่างไร

2. ยึดไอเดียของตัวเองเป็นที่ตั้ง

หัวหน้าที่ไม่เข้าใจลูกน้อง ไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของลูกน้อง มักจะเป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งและไม่เปิดรับไอเดียใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นผลร้ายต่อบริษัทเพราะการจัดการแบบนี้จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มักจะเกิดจากการระดมความคิดหลากหลายมุมมองมักจะไม่เกิดขึ้น

และที่สำคัญคือสมาชิกในทีมก็จะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพราะไม่ได้ขัดเกลาทักษะในการคิดและลงมือทำด้วยตัวเองและที่สำคัญก็อาจจะกระทบกับสุขภาพจิตเพราะบรรยากาศทีมไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ว่าเรามีคุณค่ามากเพียงพอ

3. เป็นผู้พูดที่ฟังไม่เป็น

ชีวิตการทำงาน

อีกหนึ่งความผิดพลาดของหัวหน้าคือการเป็นผู้พูดที่ฟังไม่เป็น ไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และถ้าแย่ไปกว่านั้นก็อาจถึงขั้นไม่ฟังข้อผิดพลาดของตัวเองและไม่ยอมรับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากคนอื่น ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะไม่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ยังอาจสร้างบรรยากาศการทำงานที่น่าหน่ายใจ

4. ไม่ส่งเสริมคนในทีม

หัวหน้าที่ขาดความสามารถจะไม่เข้าใจว่าลูกน้องแต่ละคนเป็นอย่างไร และสามารถส่งเสริมศักยภาพอย่างไรได้บ้าง จึงไม่สามารถมอบงานหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการศักยภาพได้

ในทางกลับกันหัวหน้าที่ดีจะมอบโอกาสให้กับคนในทีมไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การให้คำแนะนำที่เหมาะสม ไปถึงการสอนงานแบบจริงจัง แน่นอนว่านอกจากพนักงานแต่ละคนจะได้พัฒนาตัวเองภายใต้หัวหน้าแบบนี้แล้ว บรรยากาศการทำงานภายในทีมก็จะดีเพราะทีมจะทราบว่านี่คือพื้นที่แห่งโอกาส

5. ไม่ว่างตลอดเวลา

สัญญาณสุดท้ายของหัวหน้าที่ไม่ดีคือหัวหน้าที่มักจะไม่มีตัวตนและหายไปกับงาน “สำคัญ” หรืองาน “ด่วน” อยู่เสมอโดยไม่ได้ให้ความสนใจว่าการพบปะและทำงานร่วมกับคนในทีมก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะทำให้ทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน 

ที่มา – Inc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา