แบโผ 5 ประเทศที่ต้องการแรงงานไทย งานช่าง วิศวกรรม ไอทีรุ่งสุด

JobThai เปิดข้อมูลตลาดแรงงานน่าสนใจ 5 ประเทศที่ต้องการแรงงานประเทศไทยมากที่สุด สหรัฐอเมริกานำโด่ง โดยตำแห่งงานที่ต้องการมากสุดคือ งานช่าง วิศวกรรม และไอที

Photo : Shutterstock

JobThai เว็บไซต์รับสมัครงานได้เผยข้อมูลงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ จากฐานข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ามีงานต่างประเทศจำนวนกว่า 1,194 อัตรา โดยมี 5 ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานด้วยมากที่สุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา ตามมาด้วย 2.ญี่ปุ่น 3.ฟิลิปปินส์ 4.ไต้หวัน และ 5.จีน

ซึ่งงานที่ต้องการแรงงานไทยมากที่สุด ได้แก่ งานช่าง วิศวกรรม และไอที นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการอาชีพที่น่าสนใจคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก

ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปทำงานด้วยมากที่สุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 626 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Construction Carpenter และ Steel Worker ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร โดยตำแหน่งที่เปิดรับดังกล่าวต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2. ญี่ปุ่น จำนวน 240 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ 1.Mechanical Design Engineer / Electronic Design Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องกล เครื่องจักร 2. IT System Engineer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบไอทีหรือเครือข่าย สามารถติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Oracle, MySQL, PostgreSQL เป็นต้น นอกจากนี้ในประเทศ

ญี่ปุ่นยังมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งตำแหน่ง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไป หรือต้องมีใบ JLPT/JTEST/NATTEST อย่างใดอย่างหนึ่ง และที่สำคัญคือต้องไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย

3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 77 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Sales and Marketing Officer โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing และ Online Products Sales

4. ไต้หวัน จำนวน 40 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ผู้หญิงต้องมีส่วนสูง 155 ซมขึ้นไป และผู้ชายต้องมีส่วนสูง 160ซม.ขึ้นไป

5. จีน จำนวน 20 อัตรา 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าขนมไทย และเบเกอรี่ โดยตำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการทำขนมอย่างน้อย 6 ปี สามารถดัดแปลงรสชาติ สูตร และวัตถุดิบได้

ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นได้ส่วนหนึ่งว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญต่อโลกการทำงานเป็นอย่างมาก หากผู้สมัครมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศก็จะทำให้ได้รับโอกาสในการทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายขึ้น สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ หรือคนทำงานเอง ต้องรู้จักเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมองการณ์ไกลถึงสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการอยู่เสมอ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา