4 สิ่งที่ซีอีโอในยุค 2018 ต้องทำ | ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่สำรวจผู้บริหารมาแล้วกว่า 1,200 คน

เปิดสรุปบางประการจากผู้เชี่ยวชาญที่เคยสำรวจผู้บริหารทั่วโลกมานาน 2 ทศวรรษ และพบปะมาไม่น้อยกว่า 1,200 คน นี่คือ 4 ข้อที่เขาบอกว่า ซีอีโอหรือผู้บริหารองค์กรต้องทำ เพื่อคุณค่าระยะยาวของบริษัท

CEO ซีอีโอ ผู้บริหาร องค์กร
Photo: Shutterstock

เปิดข้อมูลจาก Bob Moritz ผู้บริหารของ PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่เคยให้บริการ ซีอีโอทั่วโลกมาไม่ต่ำกว่า 1,200 คนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จนได้บทสรุปบางประการของการบริหารองค์กร ซึ่งแน่นอนว่า ต้องชั่งน้ำหนักระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

  • นี่คือ 4 ข้อที่ Moritz สรุปมาให้แล้วว่า ซีอีโอต้องทำ

1. พัฒนาตัวชี้วัดให้เหนือไปกว่าเป้าหมายทางการเงิน

“ในการบริหารธุรกิจ ผู้บริหารสามารถวางเป้าหมายทางการเงินและเอาใจผู้ถือหุ้น ไปพร้อมๆ กับการสร้างตัวชี้วัดที่ดีให้กับพนักงานได้ “

จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับผู้บริหารอย่างหลากหลาย Moritz พบว่า หนึ่งในหนทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นคือการวางแผนระยะยาวของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Unilever ที่ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวเอาไว้ว่า ภายในปี 2020 สินค้าในหมวดเกษตรทั้งหมดจะผลิตอย่างยั่งยืน

การวางเป้าหมายในระยะยาว ทำให้ซีอีโอไม่ต้องสนใจพุ่งเป้าความต้องการไปที่เป้าหมายระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เช่น การเติบโตรายไตรมาสของบริษัทเพียงอย่างเดียว เพราะอาจไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องคุณค่าระยะยาวของบริษัท

2. ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ (ในพนักงาน)

หนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันในยุคนี้ หนีไม่พ้นเรื่อง หุ่นยนต์ AI ในที่ทำงาน โดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่า จะเข้ามาแย่งงานของคน

Moritz สรุปไว้สั้นๆ เลยว่า บริษัทควรจะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบ และคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมากับพนักงาน โดยได้อ้างถึงตัวอย่างการบริหารเรื่องหุ่นยนต์กับคนของบริษัท Microsoft

Bob Moritz ผู้บริหารของ PwC
Bob Moritz ผู้บริหารของ PwC

3. ลงทุนในการศึกษาของพนักงาน

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องการทำ คือการลงทุนเรื่องความรู้ให้กับพนักงาน

เพราะในท้ายที่สุด หากไม่เตรียมคนให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีอาจเข้ามาแทนที่ได้ในหลายส่วน และเมื่อถึงตอนนั้น คำถามคือ คุณค่าระยะยาวขององค์กรจะอยู่ตรงไหน?

4. ทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียทุกคน

การทำธุรกิจในโลกยุคนี้ต้องคำนึงถึงสังคม และเป้าหมายขององค์กรไปพร้อมๆ กัน

“จากเรื่องสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงผลกระทบทางสังคม และความคาดหวังของนักลงทุน เหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึง เพราะทุกอย่างมีส่วนได้ส่วนเสียกับทั้งหมด หากขาดส่วนใดไปส่วนหนึ่ง อาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น และจะส่งผลต่อความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นๆ”

Moritz บอกว่า บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับซีอีโอ คือการทำธุรกิจที่มีความหมายกับสังคมวงกว้าง พอๆ กับการคิดคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร

ที่มา – Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา