เปิด 3 เหตุผลที่คน(ยัง)ไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า: ชาร์จแล้ววิ่งไม่ไกล-ราคาแพงไป-สถานีชาร์จไฟน้อย

EV
EV Photo: Shutterstock

ผลสำรวจโดย Autolist ที่ไปสอบถามผู้ซื้อรถยนต์ในสหรัฐอเมริกากว่า 1,567 คนพบว่า 3 เหตุผลหลักที่คนไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้แก่

  • ระยะทางในการวิ่ง: รถยนต์ไฟฟ้าเมื่อชาร์จหนึ่งครั้ง วิ่งได้ไม่ไกลเมื่อเทียบกับรถยนต์ใช้น้ำมัน
  • ราคา: ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าที่แพงเกินไป ไม่ว่าจะซื้อและเช่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถยนต์ใช้น้ำมัน
  • สถานีชาร์จไฟ: สถานีชาร์ไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังน้อยเกินไป หลายคนกังวลว่าเมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว หาที่ชาร์จไฟรถได้ลำบาก

นอกจากนั้น จาการสำรวจยังพบเหตุผลอื่นๆ ที่ผู้คนไม่เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เป็นเพราะเวลาในการชาร์จไฟนานเกินไป, ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเพียงพอ, ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า, ความไว้วางใจในตัวสินค้า, ความกังวลเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่, เรื่องของสไตล์รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ

Chase Disher นักวิเคราะห์จาก Autolist ระบุว่า “ในปัจจุบันแม้จะมีรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ผู้บริโภคเลือกมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้”

ในผลสำรวจดังกล่าวยังพบด้วยว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 69% มองว่า การจะกระตุ้นให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมในวงกว้างได้ ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางด้านภาษีมาช่วย อย่างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 16% ไม่เห็นด้วย และอีก 15% ยังไม่แน่ใจกับการจะกระตุ้นให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยม

แต่เมื่อถามว่า ต้องการมีรถยนต์ประจำบ้านที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 55% ระบุว่าเป็นตัวเลือกแรก ในขณะที่ 24% มองว่าจัดรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นตัวเลือกที่สอง ส่วน 10% มองว่าเป็นตัวเลือกที่ 3 ส่วนอีก 11% ยังไม่แน่ใจในเรื่องนี้

ที่มา – Autolist

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา