3 แบงก์ใหญ่ ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก รับมติกนง. สัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์ที่แล้ว (27 ก.ย. 66) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มอีก 0.25% สู่ระดับ 2.50% ต่อปี ทำให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐต่างปรับตัวทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งขาเงินฝากและเงินกู้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ขึ้นมาแล้ว ขณะที่ธนาคารของรัฐ อย่างธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

ล่าสุด (4 ต.ค.) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า หลังจาก กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ธนาคารจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยคำนึงถึงผู้ฝากเงิน และพิจารณาอย่างรอบคอบถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดูแลลูกค้าให้สามารถปรับตัว สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

ธนาคารประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.45% ต่อปี  โดยปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% เป็น 2.40% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน 0.30% เป็น 2.65% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้น 0.25% ส่งผลให้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ระดับ 7.05% ต่อปี  
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ระดับ 7.52% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) อยู่ที่ระดับ 7.57% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป  

ส่วนธนาคารกสิกรไทย จงรัก รัตนเพียร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์  เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล รวมถึงเงินฝากประจำ สูงสุด 0.40% และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะสมดุล โดยมีผลวันที่ 4 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับขึ้น ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  เพิ่มจาก 7.02% เป็น 7.27%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มจาก 7.34% เป็น 7.59%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มจาก 7.05% เป็น 7.30%

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2566 ได้แก่

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  • สำหรับลูกค้ารายย่อยและนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 0.10% – 0.30% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.280%
  • สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.575%
  • สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.400%

ที่มา ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา