นักวิเคราะห์คาด ปี 2027 รถยนต์ไฟฟ้าล้วนจะมีต้นทุนการผลิตถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน

จากความเข้มงวดเรื่องมลพิษของประเทศต่าง ๆ ประกอบกับความจริงจังในการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนของค่ายผู้ผลิต BloombergNEF จึงคาดการณ์ว่า ปี 2027 ต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนจะถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน

รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้า กับราคาที่เอื้อมถึงง่ายขึ้น

BloombergNEF หน่วยงานวิเคราะห์ของ Bloomberg ได้เปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าว่า รถยนต์ไฟฟ้าล้วน หรือ BEV (Battery Electric Vehicle) จะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายในตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป

เนื่องจากความเข้มงวดเรื่องมลพิษของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรที่ห้ามจำหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป หรือการเร่งควบคุมมลพิษของรัฐบาลจีนผ่านการให้เงินสนับสนุนการซื้อ และการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าล้วนอย่างเต็มที่

นอกจากนี้การลงทุนวิจัย และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าล้วนของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ เช่นการสร้างโรงงานเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ หรือการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงต้นทุนแบตเตอรี่ หรือหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่จะลดลง 58% ระหว่างปี 2020-2030

ทั้งหมดนี้ทำให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนต่ำกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน และส่งผลถึงราคาขายที่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนในปี 2030 จะเฉลี่ยที่ 16,300 ยูโร ส่วนรถเครื่องยนต์สันดาปภายในจะอยู่ที่ 19,900 ยูโร ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ

สรุป

เมื่อต้นทุนแบตเตอรี่ถูกลง ราคารถยนต์ไฟฟ้าก็เอื้อมถึงง่ายขึ้นทันที ยิ่งการส่งนโยบายควบคุมมลพิษของภาครัฐ ก็ทำให้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต้องเดินเกมตามด้วยการวิจัย และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาคือรถยนต์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และมีราคาถูกลง ที่สำคัญคือถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วย

อ้างอิง // The Guardian

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา