ถอดบทเรียนเศรษฐกิจสหรัฐปี 2020 ข้อมูลเรียลไทม์สำคัญมาก วัคซีนที่พัฒนาได้ไว และชัยชนะของนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนส์

บทวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ได้ถอดบทเรียนเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ชี้ให้เห็นความสำคัญของข้อมูลในระดับเรียลไทม์ที่ทำให้การคาดการณ์และวางแผนเศรษฐกิจทำได้ดีขึ้น การพัฒนาวัคซีนที่ไว รวมถึงชัยชนะของนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนส์

United States Of America สหรัฐอเมริกา
เศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลดีจากนโยบายที่ฉับไวจากรัฐบาลและธนาคารกลาง – ภาพจาก Shutterstock

ปี 2020 เป็นปีที่เศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมาก โดยสถาบันการเงินของสหรัฐอย่าง Goldman Sachs ได้ถอดบทเรียนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ โดยเน้นหนักไปที่เรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยทำให้การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจสามารถทำได้ฉับไวมากขึ้น ด้านของประชาชนก็มีความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับวิกฤติครั้งนี้ รวมถึงชัยชนะของนโยบายเศรษฐกิจแบบเคนส์

Brand Inside สรุปเรื่องสำคัญๆ จากบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs

สำหรับเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจที่ฉับไวมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างไรนั้น Goldman Sachs ได้ชี้ให้เห็นหลังจากการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนช่วงเดือนมกราคมนั้นสถาบันการเงินรายนี้ยอมรับถึงการรับรู้ผลของการแพร่ระบาดทั่วโลกช้าเกินไป และมองถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐเท่านั้นในเดือนกุมภาพันธ์ แต่หลังจากที่อิตาลีมีการแพร่ระบาดใหญ่และลุกลามไปทั่วทวีปยุโรป นั่นทำให้ต้องมีการปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่

การที่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลการเดินทางของประชาชนทั่วโลกจาก Google และ Apple เอง ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินสหรัฐ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีมากมายในระดับ
เรียลไทม์ที่เอกชนหลายแห่งได้เปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบ ส่งผลต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจของสถาบันการเงินจากสหรัฐรายนี้อย่างมาก รวมถึงการออกนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐสามารถทำได้ฉับไวมากกว่าเดิม

อีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมา และเป็นชัยชนะของเศรษฐกิจสหรัฐคือแนวทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดของ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของโลก โดยเฉพาะการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะทำให้เกิดผลทวีคูณทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

โดยสหรัฐเองในช่วงที่ผ่านมาได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการมอบเงินให้เปล่าสำหรับผู้ที่ว่างงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับกิจการ SME ซึ่งนโยบายดังกล่าวที่มาจากแนวคิดของเคนส์ นอกจากนี้ Goldman Sachs ได้ชี้ว่ารัฐบาลเมื่อเห็นสภาวะตกต่ำครั้งใหญ่จะต้องรีบเข็นมาตรการชุดใหญ่ออกมาทันที ผลที่ได้คือมาตรการเหล่านี้ได้ช่วยตลาดการเงินและภาคเศรษฐกิจอย่างมาก

นอกจากนี้ประชาชนในสหรัฐเองก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะอันยากลำบากนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน การทำงานในบ้านที่ในมุมมองของนายจ้างจากหลายๆ แห่งมองว่าไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยซ้ำ ขณะเดียวกันเราก็เห็นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น เช่น การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ยอดค้าปลีกของกิจการกลับมาเติบโตเท่ากับปี 2019 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ไม่เพียงแค่นั้นในการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เองก็ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าคาด จากความยืดหยุ่นของผู้คน รวมถึงภาครัฐและเอกชนนั้นค่อยๆ เรียนรู้กับการจำกัดความเสี่ยงของ COVID-19 ซึ่งแตกต่างจากการแพร่ระบาดในตอนแรก

Goldman Sachs มองว่าการป้องกัน COVID-19 จะยังต้องมีต่อไปจนกว่าการกระจายวัคซีนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ชัยชนะครั้งใหญ่สุดของประชาชนในปี 2020 นี้คือการสามารถพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนป้องกัน ซึ่งใช้เวลาฉับไว ซึ่งเป็นผลจากนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ