Fed ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอีกมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กเข้าถึงเงินทุนได้

Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐ
ภาพจาก Shutterstock

ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Fed ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยงบกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเข้าซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน รวมไปถึงมาตรการอื่นๆ

ในงบ 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนี้จะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 10,000 คน ซึ่งจะสามารถรับสินเชื่อได้สูงสุด 25 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วง 2.5-4% และเงินกู้ก้อนนี้มีอายุ 4 ปี ซึ่งวงเงินนี้จะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

มาตรการที่ออกมาชุดนี้ของ Fed เองจะยังสามารถซื้อสินทรัพย์มีความเสี่ยงมากขึ้นได้ เช่น หุ้นกู้ความเสี่ยงสูง หรือ Junk Bond โดย Fed สามารถซื้อสินทรัพย์ได้โดยตรง หรือผ่านกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ETF รวมไปถึงการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นอีก 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ยังแสดงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากนี้ และธนาคารกลางสหรัฐเองจะช่วยสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐช่วงนี้ให้เดินหน้าไปได้ แต่ก็ยังเน้นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทาง ING คาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ในสภาวะถดถอย โดย GDP ในปีนี้จะติดลบที่ 7% ซึ่งในในไตรมาส 2 นี้คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลงแรงถึง -12.4%

ที่มา – CNBC, NPR

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com