นักลงทุน 1,600 คนเป็นเจ้าของ Bitcoin ประมาณ 1/3 ของตลาดทั้งหมด

ในปีที่ผ่านมาเคยมีการเปิดเผยว่านักลงทุน 1,000 คนเป็นเจ้าของ Bitcoin ประมาณ 40% ของตลาด แต่ล่าสุดมีบทวิเคราะห์จาก Chainalysis เปิดเผยว่าจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนในตลาดลดลง

บทวิเคราะห์จาก Chainalysis เปิดเผยว่านักลงทุน 1,600 รายเป็นเจ้าของ Bitcoin มากถึง 1 ใน 3 ของมูลค่าตลาดหรือประมาณ 37,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และเรียกคนกลุ่มเหล่านี้ว่า “ปลาวาฬ”

ราคาของ Bitcoin เคยขึ้นไปมากถึง 20,000 เหรียญสหรัฐ ทำให้มีคนสนใจในเรื่องของ Cryptocurrency อย่างมากในช่วงทีผ่านมา จนในปัจจุบันราคา Bitcoin นั้นอยู่ที่ประมาณ​ 7,300 เหรียญสหรัฐ

สำหรับสัดส่วนผู้ถือ Bitcoin ระยะยาวอยู่ที่ 6 ล้านเหรียญ ส่วนผู้ถือระยะสั้นๆ อยู่ที่ 5.1 ล้านเหรียญ

บทวิเคราะห์ยังได้กล่าวถึงว่านักลงทุนบางคนได้ขาย Bitcoin ออกมา โดยขายในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่มี Bitcoin เป็นระยะเวลานานมาแล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าราคา Bitcoin ในช่วงนั้นตกลงอย่างมาก โดยบทวิเคราะห์ประมาณไว้ว่ามูลค่าที่ขายออกมาในช่วงนั้นมีมากถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

Philip Gradwell นักวิเคราะห์ของ Chainalysis ยังได้กล่าวแถมท้ายว่า การที่ Bitcoin มีผู้ถือน้อยรายเช่นนี้ยังจะทำให้เกิดราคาผันผวนต่อไป โดยเกิดจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่ถือ Bitcoin จำนวนมาก

ส่วนทางด้าน Garrick Hileman นักวิเคราะห์และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Mosaic.io ได้กล่าวว่า มีโอกาสที่ผู้ถือ Bitcoin จำนวนมากจะรู้และคุยกับผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่อื่นๆ ทำให้เกิดการปั่นราคาของ Bitcoin ขึ้นมาได้ เนื่องจากไม่ได้มีกฏระเบียบดูแลอีกด้วย

ที่มาFinancial Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com