สรุป 10 ข้อ ภาพรวมสื่อโฆษณาดิจิทัลแห่งปี จากงาน DAAT Day 2019

สมาคมโฆษณาดิจิทัล หรือ DAAT ได้จัดงาน DAAT Day 2019 พร้อมประเมินภาพรวมสื่อโฆษณาดิจิทัลของปี 2019 ว่าจะพุ่งถึง 20,000 ล้านบาท

สรุป 10 ข้อ สื่อดิจิทัลในปีนี้จะเป็นอย่างไร

เป็นธรรมเนียมของสมาคมโฆษณาดิจิทัลหรือ DAAT ที่จะจัดงาน DAAT Day 2019 เพื่อให้คนในวงการสื่อโฆษณาทั้งเอเยนซี่ และนักการตลาดได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในโลกดิจิทัลกัน

ในปีนี้ได้มีการคาดการณ์สื่อดิจิทัลไว้ มองว่าจะมีมูลค่าถึง 20,000 ล้านบาท กลุ่มที่มีการใช่สื่อสูงสุดยังคงเป็นรถยนต์ และสื่อยอดนิยมก็หนีไม่พ้น Facebook รายละเอียดจะเป็นอย่างไร Brand Inside ได้สรุปมาให้ใน 10 ข้อนี้แล้ว

1. ภาพรวมสื่อดิจิทัลจะมีมูลค่าแตะ 20,000 ล้านบาท มีการเติบโต 19% โดยที่ครี่งปีแรกมีมูลค่า 9,019 ล้าน และคาดการณ์ปีหลังมีมูลค่า 11,144 ล้าน บาท ถ้าดูในแง่การเติบโตอาจจะลดลง เพราะปีที่แล้วเติบโต 36% แต่ถ้าดูในแง่ของเม็ดเงินเติบโตเฉลี่ย 3,000 ล้านบาทเท่าๆ กัน เป็นการเติบโตจากฐานมูลค่าที่สูง ไม่ได้โตก้าวกระโดเหมือนปีก่อนๆ

2. อุตสาหกรรมที่มีการใช้สื่อดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ 2,500 ล้านบาท รองลงมาเป็น สกินแคร์ 1,900 ล้านบาท และการสื่อสาร 1,500 ล้านบาท เครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ 1,436 ล้านบาท และธนาคาร 1,197 ล้านบาท

3. รถยนต์เป็นกลุ่มธุรกิจที่ครองแชมป์การใช้สื่อดิจิทัลอันดับ 1 มาตลอด 3 ปีตั้งแต่ปี 2017-2019 โดยที่ปี 2017 มีมูลค่า 1,289 ล้านบาท ปี 2018 มูลค่า 2,361 ล้านบาท และในปี 2019 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 2,596 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะธุรกิจรถยนต์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ High Involvement หรือต้องใช้การตัดสินใจสูง มีการหาข้อมูลจากหลายที่หารีวิว หรือข้อมูลใน Community บนโลกออนไลน์ อีกทั้งยังมีเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้แต่ละแบรนด์อัดงบโฆษณาดิจิทัลค่อนข้างสูง

4. ธุรกิจธนาคารเป็นกลุ่มที่มาแรงมากช่วงปี 2017 มีการใช้สื่อดิจิทัลมูลค่า 847 ล้านบาท อยู่อันดับ 3 เพราะปีนั้นเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านมาสู่ Digital Banking ทำให้ธนาคารใช้สื่อโฆษณาในการสื่อสาร ส่วนในปี 2018 และ 2019 ก็ยังใช้สื่ดิจิทัลเยอะอยู่ในระดับพันล้านบาท ติดอันดับ 5

5. ส่วนธุรกิจสกินแคร์ หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นธุรกจิที่มีการใช้สื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อปี 2017 มีการใช้สื่อในอันดับ 4 มูลค่า 723 ล้านบาท ในปี 2018 ขยับขึ้นมาอันดับ 3 มูลค่า 1,454 ล้านบาท และคาดการณ์ในปี 2019 จะขึ้นไปอันดับ 2 มีมูลค่า 1,900 ล้านบาท ซึ่งแบรนด์สกินแคร์มีการใช้เงินไปกับสื่อออนไลน์ และออฟไลน์อันดับต้นๆ อยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะใช้กับกลุ่ม Influencer ซึ่งไม่สามาถวัดมูลค่าได้ชัดเจน แต่ที่เห็นได้ชัดคือการมาใช้วิดีโอ ออนไลน์มากขึ้น

6. ถ้าดูในแง่ของการเติบโต กลุ่มธุรกิจขนมมีการเติบโตสูงที่ 109% โดยที่ปีที่แล้วมีการใช้สื่อดิจิทัลเพียง 329 ล้านบาท ในปี 2019 คาดการณ์ว่าจะมีการใช้ถึงมูลค่า 690 ล้านบาท เป็นการเติบโตจากฐานตัวเลขที่น้อย ซึ่งแบรนด์ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนมาใช้สื่อดิจิทัลจากการใช้สื่อหลัก ลักษณะเหมือนกับธุรกิจ FMCG ที่เปลี่ยนมาใช้วิดีโอ ออนไลน์มากขึ้น เพื่อสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่น มีแคมเปญแปลกๆ หรือมีแคมเปญที่ใช้ศัพท์แปลกๆ ในช่วงปีนี้ก็มีแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่นแจ้งเกิดอย่าง TikTok และจอยลดาด้วย

ภาพจาก shutterstock

7. สำหรับกลุ่มธุรกจิที่มีการใช้สื่อดิจิทัลลดลงมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ การสื่อสารลดลง 18% กลุ่มนี้ได้แก่ โอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือ และสมาร์ทโฟน ปัจจัยหลักมากจากกลุ่มโอเปอเรเตอร์ใช้งบโฆษณาลดลง และถือช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ 2G ไปยัง 3G แต่ละค่ายต้องการดึงผู้ใช้ 2G ให้ไปใช้ 3G ซึ่งกลุ่มผู้ใช้หลักเป็นกลุ่ม Gen X ที่ไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้ไม่ได้ใช้สื่อดิจิทัลมากเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่ได้เปิด 5G จึงไม่ได้มีการทำตลาดด้านนี้มาก ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องบริการอื่นๆ ต้องจับมามองช่วงการมาของ 5G น่าจะกระตุ้นการใช้สื่อดิจิทัลอีกมากแน่นอน

8. ส่วนอีกกลุ่มที่มีการใช้สื่อดิจิทัลลดลงก็คือ อสังหาริมทรัพย์ ลดลง 1% ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจ โครงการต่างๆ ที่ Over Supply รวมถึงการชะลอตัวของการลงทุนจากต่างชาติ จากที่แต่ก่อนมีการลงทุนจากฮ่องกง สิงคโปร์ และยังมีเรื่องของการเพิ่มดอกเบี้ยของอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

Technology Company Apple Facebook Google iPhone Screen
ภาพจาก Shutterstock

9. สื่อดิจิทัลที่ได้รับความนิยมจากนักการตลาดสูงสุด 5  อันดับแรกยังคงเป็น Facebook มูลค่า 5,762 ล้านบาท YouTube มูลค่า 4,120 ล้านบาท Creative มูลค่า 2,108 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากอันดับ 4 ในปีก่อน) Display มูลค่า 1,731 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากอันดับ 6 ในปีก่อน) และ Search มูลค่า 1,643 ล้านบาท (ลดลงจากอันดับ 3 ในปีก่อน)

10. เหตุผลที่สื่อรูปแบบ Creative และ Display ได้รับความนิยมมากขึ้น มาจากการที่หลายๆ แบรนด์มีการใช้วิดีโอออนไลน์มากขึ้น แล้วมีการทำวิดีโอหลายๆ เวอร์ชั่น ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ ไม่ใช่แค่ลงโฆษณาบน YouTube เพียงอย่างเดียว

ส่วน Display สามารถช่วยเรื่องการสร้างแบรนด์ได้ และยังเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแบรนด์ได้ด้วย พบว่ากลุ่มธุรกิจยานยนต์มีการใช้สื่อ Display เยอะ เพื่อต้องการดึงลูกค้าเข้าเว็บไซต์แล้วไปดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่อ เพราะสินค้ากลุ่มรถยนต์ต้องอาศัยการตัดสินใจซื้อนานมากๆ ต้องอ่านรีวิว อ่านคอมมูนิตี้รถยนต์ ไม่ใช่แค่ดูวิดีโอแล้วจบ Display ต้องการให้คนเห็นเยอะๆ แล้วคลิ๊กเข้าไปในเว็บไซต์ ทำให้แบรนด์รู้ว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมซื้ออย่างไรได้ด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา