โออิชิ ได้รับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2018”

โออิชิ กรีนที โดย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และทรงพลังที่สุดในกลุ่มชาพร้อมดื่ม ประจำปี 2561 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีอริยะ ปริยานนท์  รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ จากศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ ร่วมงาน ณ  อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา